Julkaisut

Lusto tuottaa erilaisia julkaisuja painettuna ja verkossa. Vertaisarvioitu Vuosilusto-sarja on painettu ja numerosta 11 alkaen lisäksi verkkojulkaisu. Luston julkaisuja -sarja ilmestyy vain verkossa.

Vuosilusto-sarja

Vuosilusto on vertaisarvioitu metsähistorian ja metsäkulttuurin vuosikirja. Se ilmestyy teemanumeroina joka toinen vuosi ja sen artikkeleiden julkaisukieliä ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Vuosiluston on perustanut Suomen Metsämuseo Lusto vuonna 1996, ja sitä on julkaistu vuodesta 2000 alkaen yhdessä Metsähistorian Seuran kanssa. Julkaisufoorumin tieteellisen julkaisukanavan (taso 1) statuksen Vuosilusto sai vuonna 2010. Kansainvälinen kausijulkaisutunnus ISSN 1796-4318

Tilattavat Vuosilustot

Painettuja kirjoja voi tilata/ostaa Luston Puodista p.015 345 100, lusto@lusto.fi tai Tiedekirjasta www.tiedekirja.fi. Vuosilusto on vuodesta 2016 lähtien myös verkkojulkaisu.

Vuosilustot ja artikkelit 1994–2014, linkki pdf-tiedostoon.

Julkaisija ja toimitus 

Suomen Metsämuseo Lusto on Punkaharjulla vuodesta 1994 toiminut metsäkulttuurin valtakunnallinen vastuumuseo. Metsäkulttuurin ja metsäsuhteiden erikoisosaajana Luston toiminnan ytimessä ovat metsähistoria, metsäkulttuuri ja metsäsuhteet. Ne näkyvät Luston monipuolisissa näyttelyissä ja tapahtumissa, aktiivisessa kokoelmatyössä, laajoissa museokokoelmissa sekä Luston verkostomaisessa asiantuntijatyöskentelyssä.

Metsähistorian Seura (www.metsahistoria.fi) edistää laaja-alaisesti ja monitieteisesti metsähistorian ja -perinteen tutkimusta, tallennusta ja harrastusta. Seura toimii metsähistorian tutkijoiden ja harrastajien sekä metsäalan ammattilaisten verkostona. Metsähistorian Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Metsähistorian Seuran toimintaa ovat retkeilyt, seminaarit ja tutkijatapaamiset sekä tutkimus- ja julkaisuhankkeet.

Heikki Roiko-Jokela

päätoimittaja, dosentti, Jyväskylän yliopisto

Leena Paaskoski

päätoimittaja, dosentti, Suomen Metsämuseo Lusto

Marko Rikala

toimittaja, mti, Suomen Metsämuseo Lusto

Toimituskunnassa on lisäksi edustajia Lustosta ja Metsähistorian Seurasta.

Artikkeleiden tarjoaminen 

Vuosilusto toteutetaan teemanumeroina seuraavan aikataulun mukaisesti:

–           Call for papers verkossa syys-lokakuu (parilliset vuodet)

–           Artikkeleiden abstraktit 31.12. mennessä (parilliset vuodet)

–           Tarkastettavat artikkelit valmiit 31.8. mennessä (parittomat vuodet)

–           Refereelausunnot valmiit 31.10. mennessä (parittomat vuodet)

–           Julkaistavat artikkelit valmiit 30.11. mennessä (parittomat vuodet)

–           Vuosilusto ilmestyy keväällä (parilliset vuodet)

Vuosiluston kirjoitusohje ›

Vertaisarviointi 

Vuosiluston toimituskunnan sisäisen arvioinnin jälkeen kaikki artikkelit käyvät läpi anonyymin vertaisarvioinnin. Kaksi artikkelin aihepiiriin perehtynyttä asiantuntijaa arvioi artikkelin ja esittää, että se on julkaistavissa sellaisenaan, se on julkaistavissa esitetyin muutoksin ja korjauksin tai artikkeli ei vastaa Vuosiluston tieteellistä tasoa eikä siten ole julkaisukelpoinen. Artikkelin julkaisemisen edellytyksenä on, että referee-tarkastajat hyväksyvät artikkelin julkaistavaksi. Toimitus tarkistaa, että mahdolliset esitetyt korjausehdotukset on otettu huomioon.

Luston julkaisuja -sarja

Luston julkaisuja on Suomen Metsämuseo Luston verkkojulkaisusarja, jossa julkaistaan metsäkulttuuriin, metsähistoriaan ja metsämuseoon liittyviä katsauksia, raportteja ja pieniä tutkimuksia. Sarjaa julkaistaan sähköisesti pdf-muodossa Issuu.com-palvelussa.

Julkaisusarjalla ei ole tiettyä julkaisuaikataulua eikä tarkkaa rajausta sivumäärissä. Luston julkaisuja -sarjan ISSN-tunnus on 2489-4168. Sarjan toimittajana on amanuenssi Marko Rikala.

Muita julkaisuja -sarja

Muita julkaisujamme ovat esimerkiksi näyttelyjulkaisut, tutkimukset, selvitykset ja oppaat, joista osa löytyy verkosta. Merkittävä osa niistä on yhteisjulkaisuja.