Kuvakulma työn metsään ja metsän ammattilaisiin

Erityisesti metsään liittyvät työt ja metsäammatit, jotka vielä pitkään sotien jälkeen olivat kaikille suomalaisille tuttuja ja arkeen kuuluvia, ovat lähes kadonneet monien elinpiiristä. Ammattien ja töiden tunnettuus vaikuttaa ammatinvalintaan ja metsien merkitysten ymmärtämiseen.

Kuvakulma työn metsään ja metsän ammattilaisiin -hankkeessa on päämääränä lisätä nuorten kiinnostusta metsiin ja metsäalan ammattien tuntemusta menneisyydestä nykypäivään.

Millaisia työtehtäviä metsäala tarjoaa?

Katso video

    Millaista opiskelu on metsäalalla?

    Katso video

    Tekijät

    Videon kuvaus ja editointi: Jussi Silvennoinen/ Puruvesi Productions Oy

    Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi