Kestäviä uudistuksia

Luston uudistus koostuu laajasta ydinnäyttelyprojektista, museorakennuksen peruskorjauksesta sekä museokonseptin uudelleenmuotoilusta. Lusto tavoittelee tulevaisuudessa yhteiskunnallisesti entistä vaikuttavampaa museotoimintaa.

Uudistuskorjaushankkeessa toteutetaan Luston vanhan, vuonna 1994 valmistuneen, osan peruskorjaus. Työ tehdään vuosien 2022–2025 aikana. Peruskorjauksessa kiinnitetään erityistä huomiota puun innovatiiviseen käyttöön, energiatehokkuuden kehittämiseen sekä kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin.

Korjaushankkeen aikana museossa on käynnissä myös laaja perusnäyttelyn uudistus, joka toteutetaan Suomen Kulttuurirahaston Museovisio-rahoituksella. Vuonna 2024 avautuva uusi ydinnäyttely kertoo metsistä työpaikkana, hyvinvoinnin mahdollistajana, raaka-aineiden monimuotoisena lähteenä sekä identiteetin rakentajana ja arvokeskustelun kohteena. Näyttely tarjoaa myös näkökulmia metsään ilman ihmistä. Lue lisää näyttelyuudistuksesta Luston sivuilta.

Hankkeet uudistavat museota voimakkaasti. Tavoitteena on tehdä Lustosta tulevina vuosina kestävän kehityksen keulakuva ja Suomen vaikuttavin museo sekä sisällön että rakennetun ympäristön osalta.