Kestäviä uudistuksia

Luston uudistus koostuu laajasta ydinnäyttelyprojektista, museorakennuksen peruskorjauksesta sekä museokonseptin uudelleenmuotoilusta. Lusto tavoittelee tulevaisuudessa yhteiskunnallisesti entistä vaikuttavampaa museotoimintaa.

Tarinoita metsän ja ihmisen yhteiselämästä

Vuonna 2024 avautuva ydinnäyttely korvaa Luston nykyiset perusnäyttelyt ja tarjoaa uudenlaisia sisältöjä eri kävijäryhmille. Ydinnäyttelyn kuusi näkökulmaa kertovat monipuolisesta ja muuttuvasta metsäsuhteesta.

Metsän luonto | Metsä on monimutkainen ja jatkuvassa muutoksessa oleva ekosysteemi, jota voi ihailla ja kunnioittaa sellaisenaan. Monimuotoisuus ilmenee metsän rakenteena, lajistona ja toimintoina. Monimuotoisuuden vaaliminen on metsän kestävän käytön perusta ja eettisen metsäsuhteen edellytys.

Voimavara | Metsään liittyvä hyvinvointi ymmärrettiin pitkään ennen kaikkea varakkuutena, menestyksenä ja terveytenä. Nykyisin hyvinvointi saa ensimmäiseksi ajattelemaan mielenrauhaa, hyvää kuntoa ja verenpaineen laskua. Hyvinvointia ei kuitenkaan voi enää ajatella vain ihmiskeskeisesti.

Vihreä kulta | Metsä on aina ollut monipuolinen raaka-ainelähde, jota on opittu hyödyntämään ja kehittämään ajan kuluessa aina uusilla tavoilla. Metsä on myös tiedon lähde, elämysten ja oppimisen paikka. Raaka-aineen ja hyödyn näkökulma on vaikuttanut suomalaisiin metsäsuhteisiin.

Kallisarvoinen metsä | Metsäluonto herättää voimakkaita tunteita ja siihen liittyy moniulotteisia arvoja sekä arvojen yhdistelmiä. Arvot ovat riippuvaisia ajasta, paikasta ja kulttuurista.

Metsäläiset | Metsä ja metsäläisyys ovat suomalaisen henkinen koti. Metsäläisyyden sisällöt ovat aikojen kuluessa vaihdelleet, mutta metsien merkitykset yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle eivät ole vähentyneet.

Savotta | Metsät ovat olleet jo kauan elannon lähde ja elinkeinojen perusta. Metsäsuhde onkin ollut monelle suomalaiselle työsuhde ja muovannut käsityksiä sekä työstä että metsästä. Samalla kun suhde metsiin monipuolistuu, myös niihin liittyvät ammatit muuttuvat ja lisääntyvät. 

Ydinnäyttelyuudistus toteutetaan Suomen Kulttuurirahaston Museovisio-hankkeena.

Peruskorjauksella vaikuttavuutta

Peruskorjaushankkeessa toteutetaan Luston vanhan, vuonna 1994 valmistuneen, osan peruskorjaus. Työ tehdään vuosien 2022–2025 aikana. Tavoitteena on tehdä Lustosta tulevina vuosina kestävän kehityksen keulakuva ja Suomen vaikuttavin museo.

Peruskorjauksen painopisteet:

Energia | aurinkopaneelit, valaistusuudistus, sähköautojen lataus, ilmastointijärjestelmä ja vesikateuudistus

Saavutettavuus | kognitiivinen saavutettavuus, monikielinen opastus, verkkopalvelut ja -elämykset sekä esteettömyysratkaisut

Turvallisuus | kulunvalvonta, lukitusjärjestelmä ja sammutusjärjestelmä

Digitalisaatio | näyttelytekniikkaratkaisut, auditorio, kokoustilat ja digitaalinen taloautomaatio

Hankkeet uudistavat museota voimakkaasti. Tavoitteena on tehdä Lustosta tulevina vuosina kestävän kehityksen keulakuva ja Suomen vaikuttavin museo sekä sisällön että rakennetun ympäristön osalta.

Uudistuksen mahdollistajat

Luston uudistumisen mahdollistaa erilaisten toimijoiden tuki. Uudistumisen tukeminen on yritykselle merkittävä arvolupaus liittyen kestävän kehityksen ratkaisuihin, innovatiiviseen puukorjausrakentamiseen, saavutettavuuteen sekä metsäelinkeinon ja metsäkulttuurin merkityksen vahvistamiseen.

Hankkeen mahdollistajat:

Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)
Metsämiesten Säätiö
Savonlinnan kaupunki
Suomen Metsäsäätiö
Stora Enso
Marjatta ja Eino Kollin Säätiö
Tornator
MTK:n Säätiö
Suur-Savon Energiasäätiö
UPM Metsä
Einari Vidgrénin Säätiö
John Deere Forestry
Keskitien Säätiö
LähiTapiola
Metsä Group
Komatsu Forest
Kesla Oyj