Metsäsuhteita

Metsäsuhde on yksilön tai yhteisön elävä suhde metsään. Se on osa henkilökohtaista, eri elämänvaiheissa muotoutuvaa ympäristösuhdetta ja identiteettiä. Oman metsäsuhteen tunnistaminen vahvistaa identiteettiä ja lisää hyvinvointia. Myös yhteisöt voivat jakaa metsäsuhteen. Metsäsuhteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen edistävät vuorovaikutusta ja erilaisten metsiin liittyvien tavoitteiden yhteensovittamista.

Lusto & metsäsuhde

Valtakunnallisena metsäkulttuurin vastuumuseona Lusto on myös suomalaisen metsäsuhteen vahvistaja ja metsäkulttuurin asiantuntija.


Lusto tuntee metsäsuhteet

Metsäkulttuuri on yksilöiden ja yhteisöjen sosiaalisessa yhteydessä jakamia, metsään liittyviä käytäntöjä, käsityksiä, merkityksiä, arvoja ja toimintatapoja. Se on vuorovaikutusta, jossa metsät luovat puitteet ihmisen toiminnalle ja ihminen muodostaa erilaisia toimintatapoja, käytäntöjä ja suhteita metsiin ja toiminnallaan vaikuttaa niihin.

Metsähistoriassa, jota museokokoelmamme edustavat, näkökulma on menneisyydessä. Metsäkulttuurin myötä näkökulma laajenee tähän päivään, ja metsäsuhteiden kautta katsantokanto muuttuu selkeästi tulevaisuuteen suuntautuneeksi.

Metsäkulttuurisanasto (pdf) ›

Elävä perintö

Suomalainen metsäsuhde valittiin ensimmäisten joukossa Elävän perinnön kansalliseen luetteloon. Elävä perintö on aineetonta kulttuuriperintöä, yhteisöille merkityksellistä ja edelleen läsnä ihmisten arjessa. Kansallista elävän perinnön statusta metsäsuhteelle haki Luston johdolla laaja joukko metsään liittyviä toimijoita.

Suomalainen metsäsuhde kansallisessa luettelossa, lue täältä >

Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta edistää elävän aineettoman kulttuuriperinnön vaalimista sekä lisää tietoisuutta aineettoman kulttuuriperinnön merkityksestä. Sopimus painottaa perinteen välittämistä ja vaalimista, kulttuurista moninaisuutta sekä ihmisten osallisuutta kulttuuriperintöön.

Viedään suomalainen metsäsuhde maailmalle!

Puolukan poimijat-Markku Eskola-Metsä minä -kampanja

Lusto haluaa tehdä metsäsuhteet tunnetuiksi myös kansainvälisesti. Kutsumme yhteisöjä, kansalaisia, liikkeitä ja ryhmiä viemään suomalainen metsäsuhde Unescon kansainvälisen elävän perinnön listalle. Ilmoittaudu mukaan lomakkeella tai hankkeen projektipäällikölle: asta.vaittinen(at)lusto.fi

Lue lisää hankkeesta

Metsäsuhdetutkimus

Metsäsuhdetutkimuksessa tarkastellaan ihmisen suhdetta metsään. Tutkimuksen keskiössä ovat erilaisten metsäsuhteiden vaikutukset yhteiskuntaan ja metsien käyttöön.

Ihmistieteellinen (humanistinen, yhteiskuntatieteellinen ja käyttäytymistieteellinen) metsäsuhdetutkimus keskittyy metsien kulttuurisiin ja sosiaalisiin merkityksiin. Sen tavoitteena on lisätä yhteiskuntatieteellistä, historiallista, poliittista, kulttuurista ja esteettistä ymmärrystä ihmisen ja metsän vuorovaikutuksesta.

Graduaiheita metsäsuhdeteemasta (pdf)

Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa -tutkimushanke

Tutkimushankkeessa tuotetaan tutkimustietoa yhteiskunnassa vaikuttavista metsäsuhteista ja arvioita niiden tulevaisuuskuvista, edistetään metsäsuhteiden tunnistamista sekä kerätään tietovarantoa suomalaisten metsäsuhteiden nykytilasta ja muutosprosesseista.

Lue lisää hankkeesta

Verkosto

Metsäsuhdetutkimusverkostoon kuuluu tutkijoita eri yliopistoista ja tutkimuslaitoksista.

Lue lisää verkostosta

Metsäsuhteita-blogi

Metsäsuhteita-blogissa kerrotaan, mitä metsä meille suomalaisille merkitsee ja avataan erilaisia näkökulmia aiheeseen.

Avaudu metsäsuhteestasi! Tarjoa meille blogikirjoitusta tai videota aiheesta, ja saat metsäsuhteesi näkyväksi.
Ota yhteyttä: reetta.karhunkorva@lusto.fi

Puolukan poimijat-Markku Eskola-Metsä minä -kampanja

#metsie

Metsie on kuva sinusta ja sinulle rakkaasta tekemisestä tai olemisesta metsässä. Kuvaa tai kuvauta itsesi metsässä lempipaikassasi tai -puuhassasi. Lähetä kuvasi, kirjoita kuvaus metsäsuhteestasi ja kuvan tiedot (kuvaaja, kuvausaika, kuvauspaikka) sähköpostitse Lustoon: kokoelmat@lusto.fi

Metsie-keruun osallistumisohjeet ja säännöt >

Valtakunnallisena metsäkulttuurin erikoismuseona Lusto liittää Metsie-keruun kuvat kulttuuriperintönä kokoelmiinsa, huolehtii sen saatavuudesta museoalan lainsäädännön ja eettisten sääntöjen mukaisesti.

Nainen ja lapsi kurkistavat kameraan sammaleisen kiven takaa. Lapsella on myös nallekarhu mukanaan.