Metsäsuhteita

Metsäsuhde on yksilön tai yhteisön elävä suhde metsään. Se on osa henkilökohtaista, eri elämänvaiheissa muotoutuvaa ympäristösuhdetta ja identiteettiä. Oman metsäsuhteen tunnistaminen vahvistaa identiteettiä ja lisää hyvinvointia. Myös yhteisöt voivat jakaa metsäsuhteen. Metsäsuhteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen edistävät vuorovaikutusta ja erilaisten metsiin liittyvien tavoitteiden yhteensovittamista.

Lusto & metsäsuhde

Valtakunnallisena metsäkulttuurin vastuumuseona Lusto on myös suomalaisen metsäsuhteen vahvistaja ja metsäkulttuurin asiantuntija.


Lusto tuntee metsäsuhteet

Metsäkulttuuri on yksilöiden ja yhteisöjen sosiaalisessa yhteydessä jakamia, metsään liittyviä käytäntöjä, käsityksiä, merkityksiä, arvoja ja toimintatapoja. Se on vuorovaikutusta, jossa metsät luovat puitteet ihmisen toiminnalle ja ihminen muodostaa erilaisia toimintatapoja, käytäntöjä ja suhteita metsiin ja toiminnallaan vaikuttaa niihin.

Metsähistoriassa, jota museokokoelmamme edustavat, näkökulma on menneisyydessä. Metsäkulttuurin myötä näkökulma laajenee tähän päivään, ja metsäsuhteiden kautta katsantokanto muuttuu selkeästi tulevaisuuteen suuntautuneeksi.

Metsäkulttuurisanasto (pdf) ›

Elävä perintö

Suomalainen metsäsuhde valittiin ensimmäisten joukossa Elävän perinnön kansalliseen luetteloon. Elävä perintö on aineetonta kulttuuriperintöä, yhteisöille merkityksellistä ja edelleen läsnä ihmisten arjessa. Kansallista elävän perinnön statusta metsäsuhteelle haki Luston johdolla laaja joukko metsään liittyviä toimijoita.

Suomalainen metsäsuhde kansallisessa luettelossa, lue täältä >

Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta edistää elävän aineettoman kulttuuriperinnön vaalimista sekä lisää tietoisuutta aineettoman kulttuuriperinnön merkityksestä. Sopimus painottaa perinteen välittämistä ja vaalimista, kulttuurista moninaisuutta sekä ihmisten osallisuutta kulttuuriperintöön.

Viedään suomalainen metsäsuhde maailmalle!

Puolukan poimijat-Markku Eskola-Metsä minä -kampanja

Lusto haluaa tehdä metsäsuhteet tunnetuiksi myös kansainvälisesti. Kutsumme yhteisöjä, kansalaisia, liikkeitä ja ryhmiä viemään suomalainen metsäsuhde Unescon kansainvälisen elävän perinnön listalle vuonna 2023. Ilmoittaudu mukaan lomakkeella tai hankkeen projektipäällikölle: asta.vaittinen(at)lusto.fi

Lue lisää hankkeesta

Tutkimus

Suomalaisten metsäsuhteet ovat muutoksessa, ja tutkimus lisää ymmärrystä erilaisista metsäsuhteista sekä niiden vaikutuksesta yksilöön, yhteiskuntaan ja tulevaisuuteen.

Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa 2019–2022 (MYM) -tutkimushankkeessa:

 • tuotetaan tutkimustietoa yhteiskunnassa vaikuttavista metsäsuhteista ja arvioita niiden tulevaisuuskuvista
 • edistetään metsäsuhteiden tunnistamista
 • kerätään tietovarantoa suomalaisten metsäsuhteiden nykytilasta ja muutosprosesseista.

Kysymyksiä ja vastauksia tutkimushankkeesta (pdf) ›

Hankkeen osatutkimukset

Tutkimushanke koostuu kolmesta osatutkimuksesta, joissa selvitetään metsä- ja luontoammattilaisten, metsänomistajien sekä metsäalan instituutioiden metsäsuhteita. Tutkimushankkeessa myös arvioidaan metsäsuhteiden tulevaisuuskuvia.

Metsäsuhdeklubin esitelmäkutsu Metsätieteen päivään 26.10.2021

Lue lisää, linkki tiedotteeseen.

1. Instituutiot, hallinto ja päättäjät / dosentti, VTT, metsänhoitaja Jaana Laine, valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto 

  Osatutkimuksessa selvitetään millaisia metsäsuhteita metsäalan instituutiot ja hallinto ilmentävät. Metsäsuhteita tarkastellaan myös sen perusteella, mitä ja miten metsistä viestitään, millaisia päätöksiä tehdään ja miten niitä perustellaan. Osatutkimus tuottaa tulkintaa yhteiskunnan ylätason metsäsuhteista ja tulevaisuuskuvista ja siten muodostaa vastinparin Tuulikki Hallan ja Reetta Karhunkorvan yksilötason metsäsuhteista rakentuville tulkinnoille.

  2. Metsä- ja luontoammattilaiset / YTM, metsätalousinsinööri Tuulikki Halla, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto 

   Osatutkimuksessa tutkitaan metsä- ja luontoammattilaisten metsäsuhteita sekä niiden roolia metsien käyttöön liittyvissä konflikteissa.

   Tutkimuksessa selvitetään, miten metsä- ja luontoammattilaisten metsäsuhteet muotoutuvat, millaisia elementtejä ne sisältävät, miten ne määrittävät heidän ammatillista identiteettiään sekä miten metsäsuhteet ilmenevät metsiin liittyvissä konflikteissa. Konflikteissa vaikuttavia metsäsuhteita tarkastellaan hiljaisina signaaleina arvo- ja asennemuutoksista sekä mahdollisista voimistuvista megatrendeistä.

   3. Metsänomistajien metsäsuhteet / FM Reetta Karhunkorva, filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto 

    Osatutkimuksessa tutkitaan metsänomistajien metsäsuhteita ja metsänomistajuuden ylisukupolvisia merkityksiä sekä metsänomistajuuteen liittyvää elävää perintöä. Kiinnostuksen kohteena on kertomalla tuotettu metsänomistajuus.

    Osatutkimuksessa selvitetään metsänomistajuuden sisältöjä ja aikaperspektiiviä sekä yhteiskunnallisia vuorovaikutteisia muutosprosesseja metsänomistajien ja muiden metsien käyttäjien metsäsuhteissa. Keskeisiä ovat metsäsuhteen, metsien ja metsien omistamisen kulttuurisuuden, aineettoman kulttuuriperinnön ja ylisukupolvisuuden käsitteet.

    Metsämiesten Säätiön logoHanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi


    Ihmiset

    Hankkeen tutkimus- ja ohjausryhmä.


    Julkaisut

    Hankkeen tieteelliset ja muut julkaisut.


    Tapahtumat

    Konferenssit ja seminaarit.

    Yhteystiedot

    Tutkimusryhmän yhteystiedot.

    Verkosto

    Metsäsuhdetutkimusverkostoon kuuluu tutkijoita eri yliopistoista ja tutkimuslaitoksista.

    Muu metsäsuhdetoiminta

    Metsäsuhteista on tehty poikkitieteellistä ja -taiteellista tutkimusta.

    Metsäsuhteita-blogi

    Metsäsuhteita-blogissa kerrotaan, mitä metsä meille suomalaisille merkitsee ja avataan erilaisia näkökulmia aiheeseen.

    Avaudu metsäsuhteestasi! Tarjoa meille blogikirjoitusta tai videota aiheesta, ja saat metsäsuhteesi näkyväksi.
    Ota yhteyttä: sari.kotivirta@lusto.fi

    Puolukan poimijat-Markku Eskola-Metsä minä -kampanja

    #metsie

    Metsie on kuva sinusta ja sinulle rakkaasta tekemisestä tai olemisesta metsässä. Kuvaa tai kuvauta itsesi metsässä lempipaikassasi tai -puuhassasi. Lähetä kuvasi, kirjoita kuvaus metsäsuhteestasi ja kuvan tiedot (kuvaaja, kuvausaika, kuvauspaikka) sähköpostitse Lustoon: kokoelmat@lusto.fi

    Metsie-keruun osallistumisohjeet ja säännöt >

    Valtakunnallisena metsäkulttuurin erikoismuseona Lusto liittää Metsie-keruun kuvat kulttuuriperintönä kokoelmiinsa, huolehtii sen saatavuudesta museoalan lainsäädännön ja eettisten sääntöjen mukaisesti.

    Nainen ja lapsi kurkistavat kameraan sammaleisen kiven takaa. Lapsella on myös nallekarhu mukanaan.