Metsäsuhteiden maa

Suomessa metsä on kaikkialla läsnä. Se on tärkein ja monimuotoisin luonnonympäristömme ja -varamme. Täällä metsä on vaikuttanut aina vahvasti ihmisiin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan – ja me puolestamme metsään. Metsä on ollut samanaikaisesti elinehto, tärkeä paikka ja yhteinen mielenmaisema. Metsäsuhteiden maa valottaa metsää ja metsäkulttuuria kuudesta näkökulmasta.

Metsän luonto

Metsän luonto -osio esittelee metsää jatkuvassa muutoksessa olevana ekosysteeminä ja elinympäristönä. Metsä on Suomessa myös ihmiselle elintärkeä luonnonympäristö ja luonnonvara, mutta luonnontilainen metsä ei tarvitse ihmistä. Millaisia ovat tulevaisuuden metsät, joissa eri lajit, ihminen mukaan lukien, elävät?

Kävijävinkki: Sormivirkkaa oma kunttamatosi!

Metsän luonto -osion tunnuseläin on suomen tärkeimmäksikin eläimeksi nimetty kunttamato.

Vihreä kulta

Vihreä kulta kuvaa metsiä Suomen tärkeimpänä luonnonvara. Metsät ovat tarjonneet suomalaisille monipuolisen elinympäristön ja elannon mahdollisuudet. Metsä voi olla vaikkapa marjametsä, hirvimetsä, tukkimetsä tai halkometsä. Se voi myös olla näitä kaikkia asioita samaan aikaan. Metsällä oli suuri merkitys omavaraistaloudessa. Myöhemmin se mahdollisti Suomen teollistumisen, elintason kohoamisen ja hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisen. Metsät on nähty Suomen kansallisomaisuutena, kansakunnan vihreänä kultana.

Kävijävinkki: Onnistuuko tuohisormuksen teko?

Vihreän kullan tunnuseläin on orava, joka kuvaa resursseja valuuttana ja varastoijana.

Voimavara

Voimavara -osio esittelee metsistä saatavaa hyvinvointia. Metsät tuovat nykyään ensimmäisenä mieleen kuntoilun, mielenrauhan ja verenpaineen laskun. Monen metsäsuhde perustuukin ennen kaikkea metsän virkistysarvoihin, kun aiemmin useimmille metsä merkitsi työtä ja toimeentuloa. Luonnon monimuotoisuus ja metsän hyvinvointi ovat itseisarvoja, ja myös ihminen on lopulta täysin riippuvainen luonnon hyvinvoinnista.

Kävijävinkki: Minkä äänimaailman kuulet?

Voimavaran tunnuseläin on kuukkeli, joka tunnetaan vanhan kansan uskomuksissa myös sielun lintuna.

Kallisarvoinen metsä

Kallisarvoinen metsä käynnistää arvokeskustelun. Metsiin on aina liittynyt erilaisia, keskenään ristiriitaisiakin arvoja ja merkityksiä, jotka ovat riippuvaisia ajasta, paikasta ja kulttuurista. Se on synnyttänyt keskustelua, kiistoja ja tarpeita säädellä metsien käyttöä. Suomessa metsän avulla on selvitty, mutta metsästä on pitänyt myös selviytyä. Luontoa on pyritty hallitsemaan ja käyttämään, suojelemaan ja kunnioittamaan.

Kävijävinkki: Istahda massiivisen taideteoksen äärelle pelaamaan metsäsuhdepeliä.

Kallisarvoisen metsän tunnuseläin on susi. Susien ja ihmisten intressit ovat törmänneet kautta aikojen, kun sama ympäristö ja sen antimet ovat olleet molempien lajien elannon lähteenä.

 

Metsäläiset

Metsäläiset -osio kertoo metsistä suomalaisten identiteettinä. Suomalaiset puhuvat itsestään usein metsäläisinä. Mielikuviin metsäläisyydestä ovat toisaalta kuuluneet takapajuisuus ja kehittymättömyys, toisaalta alkuvoimaisuus ja aitous. Nopeasti muuttuvassa globalisoituneessa maailmassa metsäläisyys voi olla yksilöiden voimavara myös tulevaisuudessa, ja kansakuntana Suomi voi erottautua tuhansien metsäsuhteiden maana.

Kävijävinkki: Löydätkö tiesi videokodan sisälle?

Metsäläiset -osion tunnuseläin on karhu, joka on ollut metsän eläimistä kautta aikojen suurin ja kunnioitetuin.

Savotta

Savotta kertoo metsistä työpaikkana ja elannon antajana menneisyydestä nykypäivään. Metsäsuhde on ollut monelle suomalaiselle myös työsuhde ja muovannut käsityksiä sekä työstä että metsästä. Metsätalous on ollut suomalaisen yhteiskunnan perusta, joka on rakentanut paitsi teollisuutta, myös laajemmin koko yhteiskuntaa. Se on tuottanut metsähallintoa, metsäammattilaisuutta ja erilaisia metsäalan organisaatioita.

Kävijävinkki: Uskallatko kiivetä kävelevän metsäkoneen ohjaamoon?

Savotan tunnuseläin on ansaitusti suomenhevonen, joka on ollut maatalousyhteiskunnassa elintärkeä osa yhteisöä ja korvaamaton työkaveri metsässä.

Erikoisnäyttelyt

KORU8

Mitä metsä on nykykorujen kontekstissa? Onko se materiaalia, värejä vai tekstuureja, tunteita, sanoja, kokemuksia?

KORU8 on kansainvälinen korutaiteen näyttely, joka järjestetään kahdeksannen kerran. Näyttely esittelee laajasti kansainvälistä nykykorutaidetta. Näyttelyn järjestäjänä toimii Korutaideyhdistys ry.

KORU8 näyttelyssä on esillä 47 taiteilijaa / taiteilijaryhmää yli 20 eri maasta. Näyttelyyn oli avoin globaali haku teemalla ”Into the woods”, esillä olevan kokonaisuuden valitsi jury 450 hakemuksen joukosta.

Näyttely on esillä Lustossa 17.5.-1.12.2024.

Opastukset näyttelyyn

Opastetuilla näyttelykierroksilla pääset uppoutumaan Luston näyttelyihin ja kiehtovien metsätarinoiden maailmaan oppaiden johdolla.

Varaa opastus

Luston tapahtumat

Luston tapahtumat ja työnäytökset tuovat esille ihmisen suhdetta metsään ja luontoon. Metsäteemaiset tapahtumat tarjoavat metsäisiä tietoja ja taitoja kaikille metsäkulttuurista kiinnostuneille.

Katso tapahtumat