Lustossa nyt

Luston pysyvä perusnäyttely esittelee monipuolisesti ihmisen ja metsän välistä vuorovaikutusta menneisyydestä tähän päivään. Vaihtuvissa erikoisnäyttelyissä tarjotaan uudenlaisia näkökulmia metsäkulttuurin eri osa-alueisiin.

Erikoisnäyttelyt

Toivoa puusta

Näyttely esittelee puuarkkitehtuuriin liittyvää toivoa ja tuo esiin kiehtovalla tavalla lukuisia näkökulmia puurakentamisen menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen.

Näyttelyn sivulle

Luston synty ja uudistus

Luston synty ja uudistus -näyttelyssä muistellaan museon syntyvaiheita ja kerrotaan tulevien vuosien uudistustyöstä.

Näyttelyn sivulle

Näkymiä Puruveden historiaan

Näyttely kertoo tarinaa siitä, miten elämä ja arki Puruveden rannoilla on aikojen saatossa kietoutunut tiiviisti veden, järviluonnon ja kalastuksen ympärille.

Näyttelyn sivulle

Perusnäyttely

Koneaika

Koneaika kertoo puunkorjuun koneistumisesta sekä metsätalouden ja -teollisuuden kehittymisestä aina varhaisista kokeiluista modernimpaan puunkorjuutekniikkaan.

Näyttelyn sivulle

Kävelevä metsäkone Plusjack Luston Koneaika-näyttelyssä. Etualalla koura, sen takana itse kone yksi jalka ilmaan nostettuna.

Erilaisia sahanteriä vaalealla taustalla.

Vanha savotta

Vanha savotta vie kävijänsä entisaikojen savotoille ja uittoreittien varsille – pokasahojen, tukkijätkien ja suomenhevosten kultakaudelle.

Näyttelyn sivulle

Työmies seisoo kaivamansa miehensyvyisen ojan pohjalla hattu päässä ja lapio käsissään.

Metsänparantajien vuosisata

Näyttelyosio keskittyy esittelemään Suomessa 1900-luvulla tehtyä uraauurtavaa työtä metsänkasvatuksen hyväksi.

Näyttelyn sivulle