Lusto toimijana

Suomen Metsämuseo Lusto on Punkaharjun kansallismaisemassa tukikohtaansa pitävä valtakunnallinen metsäkulttuurin vastuumuseo, joka vahvistaa suhteita metsään ja lisää metsäkulttuurin yhteiskunnallista vaikuttavuutta Suomessa. Luston on metsäkulttuurin ja -kulttuuriperinnön asiantuntija, monipuolisen ja luotettavan metsätiedon välittäjä sekä hyvin tunnettu matkailukohde. Lusto on mukana tärkeimmissä metsäkulttuurin, metsä-, museo- ja matkailualan sekä tutkimus- ja koulutussektorin yhteistyöverkostoissa.

Suomen Metsämuseosäätiö

Luston taustaorganisaationa toimii Suomen Metsämuseosäätiö, jonka perustivat vuonna 1988 nelisenkymmentä metsä- ja puutalousalan yhteisöä ja sidosryhmää. Säätiön tarkoituksena on edistää valtakunnallista metsäalan ja metsäkulttuurin museotoimintaa sekä viestiä ja vaikuttaa.

Suomen Metsämuseosäätiön perustajat 

Ammattikasvatushallitus 1)
CSN Skogskultur 2)
Kansallis-Osake-Pankki 3)
Kemira Oy
Keskusmetsälautakunta Tapio 4)
Koneurakoitsijain Liitto 5)
Loglift Oy
Lokomo Forest 6)
Maa- ja metsätalousministeriö
Maataloustuottajain keskusliitto MTK 7)
Maaseudun Työnantajaliitto
Maaseututyöväen liitto 8)
Metsäalan Toimihenkilöliitto 9)
Metsähallitus
Metsämiesten Säätiö
Metsänjalostussäätiö 10)
Metsäntutkimuslaitos
Metsästäjäin Keskusjärjestö
Suomen metsäteollisuuden keskusliitto 11)
Osuuskunta Metsäliitto 12)
Osuuspankkien Keskuspankki
Oy Sisu-Auto Ab
Paperiliitto
Postipankki 13)
Punkaharjun kunta
Puumiesten Liitto
Puutyöväen liitto 8)
Suomen Kuorma-autoliitto
Suomen luonnonsuojeluliitto
Suomen Metsänhoitajaliitto
Suomen Metsäyhdistys
Suomen 4H-liitto
Suomen Sahat
Suomen Uittajainyhdistys
Suomen Yhdyspankki 3)
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki
Teollisuusvakuutus 14)
Työtehoseura
Valmet Metsäkoneet Oy 15)
Yksityismetsätalouden työnantajat
Ympäristöministeriö

Säätiön perustamisen jälkeen on tapahtunut monia fuusioita sekä muita organisaatio- ja nimimuutoksia.

Nykyisiä nimiä:

1) Opetushallitus
2) Skogscentralen Skogskultur
3) Nordea
4) Metsäkeskus Tapio
5) Koneyrittäjien Liitto
6) John Deere Forestry Oy
7) Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
8) Puu- ja erityisalojen liitto
9) METO  – Metsäalan asiantuntijat ry
10) Metsäntutkimuslaitos
11) Metsäteollisuus ry
12) Metsäliitto Osuuskunta
13)  Sampo
14) If
15) Komatsu Forest Oy

Säätiön toiminta 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö:

1) Tallentaa metsäalaan ja metsäkulttuuriin liittyvää aineistoa, ylläpitää, hoitaa ja asettaa saataville museokokoelmia sekä tuottaa kokoelmiinsa perustuvaa tutkimusta ja palveluita.

2) Harjoittaa toimialaansa kuuluvaa asiantuntija-, koulutus-, näyttely-, tapahtuma- ja viestintätoimintaa sekä välittää tietoa metsistä, metsäalasta ja metsäkulttuurista.

3) Huolehtii, että Suomen Metsämuseosäätiöllä on tarkoituksenmukaiset toimitilat, ja ylläpitää niitä.

4) Toimii muutenkin säätiön tarkoitusta edistävillä tavoilla sekä voi hankkia ja omistaa säätiön toimintaa tukevan yhtiön osakkeita tai osuuksia.

Suomen Metsämuseosäätiön hallituksen jäsenten enemmistön tulee edustaa monipuolisesti metsäalan ja metsäkulttuurin sekä museoalan asiantuntemusta.

Lusto on saanut avustusta toimintaansa opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Strategia ja organisaatio

Luston strategia on luotu kaudelle 2018-2022, ja sen tavoitteena on vahvistaa suhteita metsään.

Visiomme on, että Suomen vaikuttavin museo kertoo metsästä ja ihmisestä.

Metsät ovat keskeinen osa suomalaista elämäntapaa, kulttuuria, elinkeinoja ja yhteiskuntaa. Tarjoamme elämyksiä metsän ja ihmisen vuorovaikutuksesta menneisyydestä tulevaisuuteen.

Vaikutamme metsäkulttuurisen näkökulmamme kautta metsiä ja niihin liittyviä tavoitteita koskevaan keskusteluun ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Luomme uutta ja syvällisempää ymmärrystä ihmisen suhteista metsään.

Olemassaolomme tarkoitus on vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen suhteita metsään, koska uskomme että vahva metsäsuhde tukee hyvän elämän rakentamisessa.

Jokaisen metsäsuhde on yksilöllinen, elämänvaiheissa kehittyvä ja moniarvoinen. Se voi olla tärkeä osa identiteettiä. Metsät vaikuttavat ihmiseen ja yhteiskuntaan monin eri tavoin. Metsillä on perustavanlaatuisia ekologisia, kulttuurisia, sosiaalisia ja taloudellisia merkityksiä.


Lusto vahvistaa suhteita metsään, Suomen Metsämuseo Luston strategia 2018–2022 (pdf)
Luston organisaatiokaavio (pdf)
 
Suomen Metsämuseosäätiön hallitus 

Hallituksen pj.
Jorma Saarimaa

Hallituksen varapj.
Sixten Sunabacka

Varsinaiset jäsenet:

Teppo Loikkanen, asiakaspalvelupäällikkö, Metsähallitus

Juha-Pekka Hannikainen, maa- ja metsätalousyrittäjä, Savonlinna

Jari Hynynen, tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus

Marko Rosqvist, erityisalojen sektorin johtaja, Teollisuusliitto

Timo Tokola, professori, metsätieteiden osaston varajohtaja, Itä-Suomen yliopisto

Juha Paajanen, maa- ja metsätalousyrittäjä, Savonlinna/Punkaharju

Anne Vehviläinen, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö

Varajäsenet:

Päivi Lazarov, viestintäpäällikkö, metsätalous, Metsähallitus

Anna-Rosa Asikainen, lakimies, MTK

Heikki Pajuoja, toimitusjohtaja, Metsäteho

Carina Jaatinen, johtaja, Arkkitehtuurimuseo

Hannu Kilkki

Vesa Koskikallio, metsävastaava, Helsingin kaupunki

Tuukka Suomalainen, hankintaesimies, Metsäenergia Meter Oy

Mikko Peltonen, tutkimusjohtaja, maa- ja metsätalousministeriö

Katriina Siivonen, dosentti, yliopistonlehtori, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Tilaa uutiskirje

Tilaa Luston uutiskirje, pysyt ajan tasalla Luston kuulumisista!