Metsäsuhdetutkimusverkosto

Metsäsuhdetutkimusverkosto kokoontui ensimmäistä kertaa Suomen Metsämuseo Lustossa 10.–11.9.2020. Ihmisen suhdetta metsään tutkii Suomessa laaja joukko tutkijoita eri tieteenaloilta. Monitieteisiin tutkimushankkeisiin osallistuu myös taiteentekijöitä. Tilaisuuteen osallistui 34 tutkijaa 26 tutkimushankkeesta ja seitsemästä yliopistosta ja tutkimuslaitoksesta. Tilaisuus toteutettiin Metsämiesten Säätiön tuella. Lue lisää >

Tapaamiseen osallistuneet hankkeet

GreenPlace

Johanna Jämsä, Turun yliopisto

Healer trees and other figurations of human-tree relations

Jenni Puroila, Stockholm School of Economics
Esitys (PDF) >

Intian alkuperäisväestön lailliset metsäoikeudet

Tikli Loivaranta, Turun yliopisto

Johdanto metsätalouteen ja metsätieteiden ajankohtaisiin kysymyksiin -kurssi

Elli Hämynen, Itä-Suomen yliopisto
Esitys (PDF) >

Kaupunkimetsäsuhteet

Eveliina Asikainen, Tampereen ammattikorkeakoulu
Esitys (PDF) >

Knowing forests anew, Biodiversiteetin kulttuuriset merkitykset ympäristötieteissä ja metsäaiheisessa nykytaiteessa ja -kirjallisuudessa

Karoliina Lummaa, Turun yliopisto
Esitys (PDF) >

Kulttuurisella muutoksella kestävämpää yksityismetsätaloutta

Tuomo Takala ja Sami Berghäll, Helsingin yliopisto; Teppo Hujala, Itä-Suomen yliopisto
Esitys (PDF) >

Kuudes sykli periferiassa

Maija Halonen, Itä-Suomen yliopisto
Esitys (PDF) >

Laskevan vai kasvavan arvon tie? Suomen metsäalan suunta nyt ja jatkossa.

Jakob Donner-Amnell, Itä-Suomen yliopisto

Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa

Jaana Laine, Helsingin yliopisto; Tuulikki Halla ja Reetta Karhunkorva, Itä-Suomen yliopisto
Esitys (PDF) >

Metsät biotalouden kruununjalokivenä

Maarit Laihonen, Aalto yliopisto
Esitys (PDF) >

Millaiset metsät elvyttävät

Jenni Simkin, Luonnonvarakeskus

Miten puhua metsästä – metsiin liittyvä retoriikka ja mielikuvat

Asta Kietäväinen
Esitys (PDF) >

Monimuotoinen metsien käyttö harvaan asutun maaseudun voimavarana

Emmi Salmivuori
Esitys (PDF) >

Nuoret metsänomistajina: metsäbiotalouden tulevaisuuden näkymiä

Teppo Hujala, Itä-Suomen yliopisto
Esitys (PDF) >

Puunkaato käytäntönä

Eeva-Lotta Apajalahti ja Jenny Rinkinen, Helsingin yliopisto
Esitys (PDF) >

Puut lähellämme

Kaisa Vainio, Aino Korrensalo ja Eeva-Stiina Tuittila, Itä-Suomen yliopisto; Karoliina Lummaa, Turun yliopisto
Esitys (PDF) >
Verkkosivut >

Pyhä paikka? Suomalaisen luontosuhteen diskurssit ja paikkaan sidottu merkitys.

Kaisa Raatikainen, Jyväskylän yliopisto
Esitys (PDF) >

SENSOTRA ”Aistitut elinympäristöt muutoksessa: ylisukupolviset ympäristösuhteet Euroopassa 1950-2020”

Inkeri Aula, Itä-Suomen yliopisto
Esitys (PDF) >

Suotrendi-tutkimushanke. Alastomuutta, allikoita ja kannanottoa: suotrendi kulttuuriperintöä muokkaamassa

Noora Vikman, Kirsi Laurén, Pauliina Latvala-Harvilahti ja Virpi Kaukio, Itä-Suomen yliopisto
Esitys (PDF) >
Verkkosivut >

Takaisin kohti lajienvälisyyttä

Jyrki Pöysä ja Tiina Seppä, Itä-Suomen yliopisto
Esitys (PDF) >

Tarinapuut-hanke

Sanna Hukkanen, Topi Linjama
Esitys (PDF) >

Vaikuttavia metsäsuhteita

Sami Berghäll, Sari Pynnönen, Liina Häyrinen ja Sirpa Tani, Helsingin yliopisto
Esitys (PDF) >

Viisauden kehittyminen ja metsäsuhteen rakentuminen metsäesiopetuksessa

Eeva Kallio ja Terhi Ek, Jyväskylän yliopisto
Esitys (PDF) >

Yhteismetsien yhteiskunnallisen roolin muutos Suomessa 1900-luvun alusta nykypäiviin

Harri Siiskonen, Itä-Suomen yliopisto
Esitys (PDF) >