Metsäsuhteiden tutkimus

Metsäsuhdetutkimuksessa tarkastellaan ihmisen suhdetta metsään. Tutkimuksen keskiössä ovat erilaisten metsäsuhteiden vaikutukset yhteiskuntaan ja metsien käyttöön.

Ihmistieteellinen (humanistinen, yhteiskuntatieteellinen ja käyttäytymistieteellinen) metsäsuhdetutkimus keskittyy metsien kulttuurisiin ja sosiaalisiin merkityksiin. Sen tavoitteena on lisätä yhteiskuntatieteellistä, historiallista, poliittista, kulttuurista ja esteettistä ymmärrystä ihmisen ja metsän vuorovaikutuksesta.

Metsäsuhdetutkimuksen verkosto

Tutkijaverkoston tarkoituksena on edistää ja kehittää metsäsuhteeseen liittyvää tutkimusta ja sitä koskevaa tieteellistä keskustelua sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Verkosto yhdistää tutkijoita, jotka tarkastelevat ihmisen ja metsän välistä vuorovaikutusta useilla eri tieteenaloilla, tutkimusryhmissä ja yliopistoissa. Verkosto yhdistää metsäsuhdetutkimusta myös taiteen toimijoihin.

Toimimme verkostomaisesti eri tieteenalojen tutkijoiden yhdistämiseksi ja tiiviissä yhteistyössä Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalakerhon Metsäsuhdeklubin kanssa.

Metsäsuhdetutkimuksen verkosto järjestää mm. tieteellisiä seminaareja, tutkijoiden verkostoitumistapaamisia ja tekee aloitteita seminaarityöryhmistä. Olemme avoimia yhteistyölle tiede-, museo-, ja metsäalan organisaatioiden kanssa, sekä taiteilijoiden ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa.

Mukaan toimintaan

Jäseneksi voi liittyä jokainen, joka jakaa kiinnostuksen verkoston tarkoitusta, metsäsuhteiden tutkimista, kohtaan. Verkoston jäsenet viestivät toisilleen sähköpostilistan, Teams-alustan ja Facebook-ryhmän välityksellä. Verkosto ei peri jäsenmaksuja.

Yhteys

Toivotamme tervetulleiksi uudet jäsenet, yhteistyöaloitteet ja aihepiiriin liittyvät tieteelliset keskustelunavaukset.
Ota yhteyttä metsäsuhdesuhdetutkimuksen verkostoon koordinaattorin kautta.
Kaisa Vainio, kaisa.vainio@uef.fi

Tapahtumat

Metsäsuhdetutkijoiden kokoontuminen 10.-11.9.2020 Suomen Metsämuseo Lustossa
Lue tiedote
Mukana olleet hankkeet (pdf)