Metsie-kuvakeruun säännöt

1. Keruun järjestäjä

Suomen Metsämuseosäätiö sr (Lusto), Lustontie 1, 58450 Punkaharju

2. Osallistumiskelpoisuus

Keruuseen voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt. Lähettämällä Metsien osallistuja hyväksyy nämä säännöt. Alle 18-vuotias osallistuu huoltajan suostumuksella.

3. Keruuaika

Keruuaikaa 1.2.– 31.12.2017 on jatkettu. Keruu on voimassa toistaiseksi!

4. Keruuseen osallistuminen

Osallistuminen tapahtuu lähettämällä valokuva (mahdollisimman iso ja tarkka), metsäsuhdetta kuvaava teksti ja valokuvan tiedot (kuvaaja, kuvausaika, kuvauspaikka, kuvattu, jos eri kuin kuvaaja) oheisella lomakkeella tai sähköpostilla osoitteeseen kokoelmat@lusto.fi. Mikäli osallistuja osallistuu toisen osapuolen ottamalla kuvalla keruuseen, vastaa hän itse kuvaan liittyvistä oikeuksista. Mikäli kuvassa esiintyy toisia henkilöitä, on kuvan ottaja ja jakaja vastuussa siitä, että kuvassa mahdollisesti esiintyviltä henkilöiltä on kysytty oikeus osallistumiseen ja lupa kuvan julkaisuun. Osallistumisen yhteydessä osallistujan tulee tutustua keruun sääntöihin ja hyväksyä sen säännöt.

5. Aineiston käyttö

Suomen Metsämuseosäätiö sr (Lusto) saa Metsie-keruuseen lähetetyn aineiston kaikin oikeuksin omistukseensa ja voi luovuttaa aineistoa ja sen käyttöoikeuksia myös kolmansille osapuolille korvaamatta käyttöoikeuksista tekijälle tai tekijänoikeuksien haltijalle. Valtakunnallisena metsäkulttuurin erikoismuseona Lusto liittää aineiston kulttuuriperintönä kokoelmiinsa, huolehtii sen saatavuudesta museoalan lainsäädännön ja eettisten sääntöjen mukaisesti ja käyttää sitä museotoiminnan harjoittamisessa ja viestinnässä.

Lusto voi tehdä aineistosta tarvittaessa poistoja.

6. Henkilötietojen käyttö

Osallistumalla tähän Metsie-keruuseen osanottaja myöntää Lustolle oikeuden julkaista hänen nimensä, ja käyttää sitä internetsivuillaan, Facebook-sivuillaan ja Instagram-sivuillaan tai muissa sosiaalisen median kanavissa sekä kokoelmatietokannassa tai muussa vastaavassa kulttuuriperintöä esittelevässä tai siihen liittyvää tietoa välittävässä yhteydessä ilman erillistä suostumusta tai korvausta.