Viedään suomalainen metsäsuhde maailmalle!

Ihmisen ja metsän suhde on ikivanha ja samalla nykypäivää. Metsä vaikuttaa meihin ja me metsiin. Suomen Metsämuseo Lusto tuntee menneisyyden metsäsuhteet ja on mukana tämän päivän metsäkeskustelussa. Metsäsuhde on elävää perintöä, jota viedään nyt saunan perässä kohti Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloa. Metsäsuhteet ovat tärkeitä myös Luston näyttelyuudistuksessa, jota tehdään parhaillaan yleisöjen ja sidosryhmien metsäsuhteita kuunnellen.

#metsäminä #metsäsuhde #lustonuudistus #museovisio

Metsäsuhde Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon

Lusto on kehittänyt metsäsuhdeajattelua pitkäjänteisesti. Vuonna 2020 alkaneessa Metsäsuhteiden Suomi 2035 -hankkeessa Lusto laajentaa tätä työtä ja kutsuu yhteisöjä, kansalaisia, liikkeitä ja ryhmiä viemään suomalainen metsäsuhde Unescon kansainvälisen elävän perinnön listalle.

Metsäsuhde voi olla käytännöllinen tai romanttinen, se voi liittyä metsän omistamiseen, työhön tai vapaa-aikaan. Läheisin metsä voi olla marja-, halko- tai hirvimetsä. Suomalainen metsäsuhde ansaitsee tulla nähdyksi ja juhlistetuksi!

Lusto kutsuu mukaansa kaikkia yhteisöjä, joille metsä on osa elämää. Tavoitteena on tehdä näkyväksi suomalaisen metsäsuhteen kulttuuripiirteet ja kerätä todisteet siitä, miten kattavasti metsä elämässämme näkyy. Käytännön toimenpiteinä Lusto kerää yhteisöt mukaan metsä-minä -viestintäkampanjassa.

Hankkeen tukijoiksi ovat olleet tervetulleita kaikki, jotka tukevat metsäsuhteiden nimeämistä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.

Ilmoittautukaa mukaan lomakkeella tai hankkeen projektipäällikölle: asta.vaittinen(at)lusto.fi

 • Kertokaa viestissä järjestönne, yhdistyksenne tai yrityksenne nimi, kotipaikka ja mahdollinen verkkosivuosoite.
 • Pidämme tukijayhteisöt ajan tasalla hankkeen kuulumisista ja tapahtumista.
 • Ilmoittautuneille lähetetään ohjeet siitä, millä tavalla kampanjaa voi tukea, mutta jokainen yhteisö voi itse päättää oman aktiivisuutensa määrän hankkeessa.

Tervetuloa mukaan viemään metsäsuhteita maailmalle!

  Lisätietoja:

  Asta Vaittinen, museopedagogi, Metsäsuhteiden Suomi 2035 -hanke, Lusto – Suomen Metsämuseo
  +358 44 491 0610, asta.vaittinen(at)lusto.fi

  Johanna Lehto-Vahtera, vastaava sisältöasiantuntija, näyttelyuudistuksen projektipäällikkö, Lusto – Suomen Metsämuseo
  +358 44 080 0227, johanna.lehto-vahtera(at)lusto.fi

  Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi