Viedään suomalainen metsäsuhde maailmalle!

Ihmisen ja metsän suhde on ikivanha ja samalla nykypäivää. Metsä vaikuttaa meihin ja me metsiin. Suomen Metsämuseo Lusto tuntee menneisyyden metsäsuhteet ja on mukana tämän päivän metsäkeskustelussa. Metsäsuhde on elävää perintöä, jota viedään nyt saunan perässä kohti Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloa. Metsäsuhteet ovat tärkeitä myös Luston näyttelyuudistuksessa, jota tehdään parhaillaan yleisöjen ja sidosryhmien metsäsuhteita kuunnellen.

#metsäminä #metsäsuhde #lustonuudistus #museovisio

Suomalainen metsäsuhde – muuttuva ja yksilöllinen suhde metsään

Lusto on kehittänyt metsäsuhdeajattelua pitkäjänteisesti. Vuonna 2020 alkaneessa Metsäsuhteiden Suomi 2035 -hankkeessa Lusto laajentaa tätä työtä ja kutsuu yhteisöjä, kansalaisia, liikkeitä ja ryhmiä viemään suomalainen metsäsuhde Unescon kansainvälisen elävän perinnön listalle vuonna 2023.

Metsäsuhde voi olla käytännöllinen tai romanttinen, se voi liittyä metsän omistamiseen, työhön tai vapaa-aikaan. Läheisin metsä voi olla marja-, halko- tai hirvimetsä.

Suomalainen metsäsuhde ansaitsee tulla nähdyksi ja juhlistetuksi!

Lusto kutsuu mukaansa kaikkia yhteisöjä ja yksilöitä, joille metsä on osa elämää. Tavoitteena on tehdä näkyväksi suomalaisen metsäsuhteen kulttuuripiirteet ja kerätä todisteet siitä, miten kattavasti metsä elämässämme näkyy. Käytännön toimenpiteinä Lusto kerää yhteisöt mukaan metsä-minä -viestintäkampanjassa.

Aineeton kulttuuriperintö on elävää perinnettä, joka on läsnä ihmisten ja yhteisöjen elämässä, arjessa ja juhlassa; se on jotakin merkityksellistä, jota ihmiset ja yhteisöt haluavat vaalia elämässään ja siirtää eteenpäin. Luston aloitteesta suomalainen metsäsuhde liitettiin Unescon kansalliseen elävän perinnön luetteloon ensimmäisten ilmiöiden joukossa vuonna 2017.

Haluatko sinä tai yhteisösi liittyä mukaan elävän perinnön työhön? Ota yhteyttä:

Asta Vaittinen, museopedagogi, Metsäsuhteiden Suomi 2035 -hanke, Lusto – Suomen Metsämuseo
+358 44 491 0610, asta.vaittinen@lusto.fi

Johanna Lehto-Vahtera, vastaava sisältöasiantuntija, näyttelyuudistuksen projektipäällikkö, Lusto – Suomen Metsämuseo
+358 44 080 0227, johanna.lehto-vahtera@lusto.fi

Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi