Saksalais-suomalainen tutkimustyöpaja ja yleisötilaisuus metsäsuhteiden merkityksestä yhteiskunnassa

Saksalainen Mentalities im Flux (flumen) -tutkimushanke ja suomalainen Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa -tutkimushanke järjestävät yhteistyössä monitieteisen työpajan muuttuvista metsäsuhteista 27.-28.5. sekä sen yhteydessä yleisötilaisuuden metsien tulevaisuudesta 27.5. Molemmat tilaisuudet tapahtuvat verkossa ja ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Yleisötilaisuus tulkataan sekä saksaksi että suomeksi.

Metsään ja metsien käyttöön liitetään erilaisia, toisinaan jopa vastakkaisia arvoja ja asenteita. Arvot ja asenteet ovat osa yksilöiden ja yhteisöjen metsäsuhteita, ja ne vaikuttavat paljon siihen miten metsiin suhtaudutaan ja miten niihin liittyen toimitaan. Metsäsuhteet muuttuvat monien tekijöiden yhteisvaikutuksessa. Niihin vaikuttavat sekä yksilöiden ja yhteisöjen historia, kulttuuri ja perinteet, mutta myös laajemmin globaalit ympäristöongelmat sekä muutokset ihmisten elintavoissa ja arvoissa. Metsä onkin viime aikoina noussut mielenkiintoiseksi tutkimuskohteeksi erityisesti ihmistieteissä.

„Contested Society-Nature-Relations. Forest related Emotions, Practices and Conflicts in Times of Societal Change“ -työpajassa 27-28.5.2021 parikymmentä tutkijaa Saksasta, Suomesta ja Itävallasta tarkastelevat ihmisten ja yhteiskuntien suhdetta metsään mm. politiikan, talouden, valtasuhteiden ja konfliktien näkökulmista.
Englanninkielinen työpaja on suunnattu kaikille teemasta kiinnostuneille. Työpaja pidetään verkossa ja työpajan zoom-linkki lähetetään ilmoittautuneille.

Työpajan ohjelma, lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet linkissä.
Työpajan yhteydessä järjestetään Metsien tulevaisuus – miten metsäsuhteemme vaikuttavat metsiin -yleisötilaisuus 27.5.2021 klo 19–21.

Illan aikana metsäsuhteita tarkastellaan ja niistä keskustellaan sekä Saksan ja Suomen ajankohtaisten tapahtumien (kiistat, metsien suojelu, metsätuhot) että erilaisten metsien hoitoon ja käyttöön liittyvien arvojen kautta. Jokaista keskustelua edeltää lyhyt asiantuntija-alustus. Tilaisuus on suunnattu kaikille teemasta kiinnostuneille. Tilaisuus tulkataan sekä saksaksi että suomeksi. Tilaisuus pidetään verkossa ja tilaisuuden zoom-linkki lähetetään ilmoittautuneille.
Lisätietoa yleisötilaisuudesta ja ilmoittautuminen linkissä.

Tilaisuudet järjestää:

  • The Junior Research Group ‘Mentalities in Flux’ (flumen), Friedrich-Schiller-University Jena, rahoittajana German Federal Ministry of Education
  • Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa -tutkimushanke, rahoittajana Metsämiesten Säätiö, Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto.

Tilaisuudet toteutetaan Suomen Saksan instituutin ja Saksan opetus- ja tutkimusministeriö (BMBF) tuella.

Katso tilaisuuden esittelyvideo, Youtube-linkki.