Suomalaisten metsät

Suomalaisten metsät ovat retkeilijän, metsästäjän, marjastajan ja luontoharrastajan metsiä. Lisäksi tässä osassa avataan polkuja kansanperinteen metsään: metsämyyttien, -tarinoiden ja -uskomusten maailmaan.

Lustolaisten vinkit näyttelyyn

Karsikkopuu

”Karsikkoperinne on kiehtova ja monimuotoinen. Perinteisesti karsikko on ollut karsittu havupuu, jonka kylkeen on tehty merkintöjä. Se on voinut toimia rajamerkkinä tai se on tehty jonkin merkittävän tapahtuman kunniaksi, kuten  häiden, hautajaisten tai suuren saaliin vuoksi. Kuolleen karsikko tehtiin vainajan muistoksi: hautajaisreitin varrelta karsittiin havupuusta oksia tai katkaistiin sen latva. Myöhemmin tuli tavaksi veistää puuhun vainajan nimikirjaimet, syntymä- ja kuolinvuosi sekä risti. Täällä meillä esillä oleva karsikkopuu on todennäköisesti ollut kaskeamispaikan lähellä ja sen kylkeen on merkitty kaskeamisvuodet.”

Sari Kotivirta, viestintäasiantuntija

Kuorittu iso männyn runko, jonka haavassa veistetty vuosilukuja ja nimikirjaimia.