Koli Forumin metsäsuhde

Koli Forum kokosi yhteen kansainvälisiä metsään liittyviä vaikuttajia, päättäjiä ja asiantuntijoita kahdeksi päiväksi monipuolisten näkökulmien, puheenvuorojen, esitelmien ja keskusteluiden äärelle 9.-10.10.2019. Kymmenvuotisjuhlaansa viettäneen keskustelutapahtuman tämänkertainen pääteema oli metsistä saatava monipuolinen hyvinvointi kestävän kehityksen kehyksessä.

Tapahtuman aikana alustin nuotiopannukahvien äärellä metsäkulttuurisesta näkökulmasta ja metsäsuhdeajattelusta sekä valtakunnallisen metsäkulttuurin erikoismuseon yhteiskunnallisesta roolista. Lopuksi aktivoin osallistujat käymään metsäsuhdekeskusteluja ja kirjaamaan metsäsuhteensa korkeintaan kahdella sanalla liitutauluille.

Luston kehittämä metsäkulttuurinen näkökulma ja metsäsuhdeajattelu edistävät ihmisten välistä metsiin liittyvää vuorovaikutusta ja metsiin liittyvien tavoitteiden yhteensovittamista sekä lisäävät ymmärrystä ihmisen ja metsän välisistä suhteista ja ihmisen metsiin liittämistä arvoista. Oman metsäsuhteen tunnistaminen vahvistaa sekä yksilöiden että erilaisten yhteisöjen identiteettiä ja lisää hyvinvointia.

Taloutta, toimeentuloa, hyvinvointia, virkistystä

Koli Forumiin osallistui yli 60 suomalaista ja kansainvälistä metsiin liittyvää päättäjää, vaikuttajaa ja asiantuntijaa. Voimme ajatella, että kahdeksi päiväksi yhteisten teemojen ja keskustelujen äärelle kerääntynyt Koli Forum muodosti metsiin liittyvän yhteisön, jonka metsäsuhde heijastuu liitutauluille kirjoitetuista metsäsuhteen kiteytyksistä.

Koli Forumin metsäsuhdetta voi kuvata kokonaisvaltaiseksi ja monipuoliseksi. Osanottajille metsä merkitsee samaan aikaan kotia ja kaiken perustaa sekä monenlaisten harrastusten ja esteettisten elämysten paikkaa kuin myös taloutta, innovaatioita ja puutuotteita.

Metsään liittyy sosiaalinen ulottuvuus, sillä metsissä ja niihin liittyen toimitaan yhdessä, metsistä päätetään sekä käydään keskusteluita yhdessä ja niissä viihdytään yhdessä. Osallistujat myös kokevat olevansa osa metsää ja heillä on vahva henkilökohtainen sidos metsäluontoon.

Monelle osallistujista metsä on rauhoittava rentoutumisen paikka. Metsää kuvataan kauniiksi ja metsän vihreys saa erityismaininnan. Jollekin metsä on myös eksoottinen ja villi, romanttinenkin. Metsään liittyy nostalgiaa. Joku katsoo metsää matemaatikon silmin ja toisen metsäsuhde on teknologinen.

Metsien kestävä hoito ja käyttö on tärkeä osa osallistujien metsäsuhdetta ja heille merkityksellistä elävää kulttuuriperintöä, jota he vaalivat, suojelevat ja haluavat siirtää eteenpäin. Koli Forumille metsät ovatkin elintärkeä tulevaisuusperintö seuraaville sukupolville, elinehto ja monipuolisen hyvinvoinnin lähde myös jatkossa.

Reetta Karhunkorva, vastaava metsäkulttuuriasiantuntija, Lusto – Suomen Metsämuseo,
tutkija Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa 2019–2022 -tutkimushankkeessa.

Kuvat: Koli Forum ry / Lauri Hämäläinen

Takaisin