#Yhdessäenemmän – hankekumppanukset pystyttävät yhdessä uusia opasteita Punkaharjun tutkimuspuistoon

Luonnonvarakeskuksen (Luke) Punkaharjun tutkimuspuistossa tapahtuu 23.6. Silloin joukko Metsäbiotalouden näyteikkuna -hankkeen toimijoita ja ohjausryhmän jäseniä kokoontuu pystyttämään tutkimuspuistoon uusia kohdeopasteita talkoovoimin sekä keskustelemaan pian päättyvän hankkeen tuotoksista ja toiminnan kehittämisestä.

Luken koordinoimaa Metsäbiotalouden näyteikkuna -hanketta on viety eteenpäin vuorovaikutteisesti hanketoimijoiden ja laajan ohjausryhmän voimin, alkusuunnittelusta sisällöntuotantoon. Hieno yhteistyö viedään päätökseen konkreettisessa kohdeopasteiden pystytystapahtumassa.

Talkooporukassa ovat mukana muun muassa metsäneuvos Liisa Saarenmaa maa- ja metsätalousministeriöstä sekä professori Jyrki Kangas Itä-Suomen yliopistosta. Lapioon tarttuu myös Metsähallituksen, Suomen metsäkeskuksen, Suomen Metsämuseo Luston ja Luken väkeä.

Tutkimuspuiston opastus rakentumassa osaksi metsäbiotalouden näyteikkunatyötä

Luken tutkimuspuistoon Punkaharjulle on valmistumassa laaja kestävän metsäbiotalouden esittelyverkosto. Tutkimuspuistossa sijaitsevat kohteet välittävät tutkimustietoa ja sen sovelluksia sekä toimivat oppimisympäristönä ja matkailukohteena.

Kohteet on koottu helposti saavutettaviin ryppäisiin. Niissä esitellään laajempia teemoja, kuten metsänkasvatus, metsänjalostus, puun käyttö tai luonnontuotteet. Sisällöt ovat pääasiassa Luken tutkijoiden tuottamia, ja niitä tukevat lyhytvideot, jotka ovat maastossa saavutettavissa kohdeopasteisiin nostettujen qr-koodien kautta.

Virtuaalipuistoon vaikka kotisohvalta

Virtuaalisesti samaiseen tutkimuspuistoon ja sisältöihin voi tutustua metsabiotalous.fi:n kautta avautuvasta virtuaali (VR) -puistosta. VR-puistosta on parhaillaan rakentumassa myös englanninkielinen käyttöliittymä yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa.

– Tutkimuspuistossa ja verkkosivuilla olevat tietosisällöt tukevat toisiaan, osaan kohteista sisältöjen rakentaminen on vielä työn alla. Metsäbiotalouden opetusta tukevana esimerkkinä voidaan mainita tutkimuspuistoon rakentuva havaintoasema, jossa mitataan puiden paksuuskasvua, maan ja ilman lämpötiloja, ilmankosteutta, veden kuljetusta ja muita metsän kasvuun liittyviä tunnuksia. Dataa ja siihen kytkeytyviä ilmiöitä voi aikanaan reaaliaikaisesti seurata metsabiotalous.fi:n sivuilta. Havaintoaseman lisäksi IoT-anturointia on metsänjalostuksen kenttäkokeisiin yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston tietohallinnon kanssa, kertoo erikoistutkija, hankekoordinaattori Petteri Vanninen.

Luken lisäksi näyteikkunasisältöjä ovat tuottaneet Metsähallituksen, Itä-Suomen yliopiston, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Suomen metsäkeskuksen asiantuntijat.

Metsämuseo Lusto ja Savonlinnan Kesäyliopisto ovat muotoilleet ”Näyteikkunan” sisältöjä omille kohderyhmilleen koulutukseen, opastuksiin ja näyttelyihin.

 

Lisätietoja: Petteri Vanninen, puh. 029 532 2154, petteri.vanninen@luke.fi

 

Metsäbiotalouden näyteikkuna tuo tutkimustiedon kaikkien ulottuville – virtuaalisesti ja konkreettisesti

Metsäbiotalouden näyteikkuna toimii tutkimustiedon välittäjänä, oppimisympäristönä ja matkailukohteena. Näyteikkunan ideana on esitellä tutkimustietoa monipuolisesti ja tuoda sitä kaikkien aiheesta kiinnostuneiden ulottuville. Näyteikkunan sisältöjä havainnollistetaan konkreettisina kohteina Punkaharjulla Luken tutkimuspuistossa ja Suomen Metsämuseo Luston korkeatasoisissa näyttelyissä sekä virtuaalisesti www.metsabiotalous.fi:ssä.

Takaisin