Suomen Metsämuseo Luston kävijämäärät voimakkaassa kasvussa

TIEDOTE
3.10.2019 Punkaharju

Suomen Metsämuseo Lustossa on ollut kävijämäärien kannalta poikkeuksellisen vilkas alkuvuosi ja kesä. Syyskuun loppuun mennessä Luston alkuvuoden kävijämäärä oli yhteensä jo yli 37 000. Se on museon koko 2000-luvun suurin kävijämäärä vastaavana ajanjaksona. Kasvua viime vuoden vastaavaan aikaan on ollut 28 % ja tämän vuosikymmenen keskimääräisiin kävijämääriin tammi-syyskuussa yli 30 %. Koko vuoden kävijämäärän ennustetaan saavuttavan yli 40 000 vierailijan tason.

Kasvaneisiin kävijämääriin ei ole yhtä yksiselitteistä syytä, vaan suosion kasvu on monen tekijän summa. Ilmastonmuutoskeskustelun myötä metsät ovat olleet viime vuosina uutisoinnin keskiössä. Keskustelu metsistä ja metsien käytön tavoitteista on ollut vilkasta ja kiinnostus Suomen metsähistoriaan sekä Luston tarjontaan on lisääntynyt.

Luston vuoden päänäyttely Myrskyasema on saanut hyvän vastaanoton, ja museon järjestämät tapahtumat ovat kiinnostaneet yleisöä laajasti. Museon asiantuntijat ovat jalkautuneet vuoden aikana ympäri maata erilaisiin tapahtumiin tekemään tunnetuksi Luston kehittämää metsäsuhdeajattelua muun muassa työpajojen muodossa. Asiantuntijatyö suomalaisten metsäsuhteiden vahvistamiseksi on lisännyt kansallista ja kansainvälistä huomiota esimerkiksi Suomi on metsäläinen -televisiosarjan myötä, jossa Luston asiantuntijat kertoivat metsäsuhteista, -kulttuurista ja -historiasta.

Kävijämääriin vaikuttaa suotuisasti myös koko Punkaharjun seutu suosittuna matkailukohteena. Aktiivinen yhteismarkkinointi alueen muiden matkailutoimijoiden kanssa on tuonut museolle lisänäkyvyyttä. Myös valtakunnallinen Museokortti-palvelu on nostanut koko museokentän suosiota ja on ollut osaltaan lisäämässä museoiden kävijämääriä Suomessa.

Luston ulkomaisten kävijöiden määrä on noussut alkuvuonna 17 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tänä vuonna keskimäärin 18 % Luston kävijöistä on ollut ulkomaalaisia, joista venäläiset ovat suurin vierailijaryhmä.

Kuvamateriaali: www.lusto.fi/medialle

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Pekka Äänismaa, Lusto – Suomen Metsämuseo
050 378 4033, pekka.aanismaa@lusto.fi

Takaisin