Perintönä maisema. Luonnonsuojelun pioneerin Urpo Häyrisen kuvakokoelman luettelointi- ja digitointihanke

Hankkeen tavoitteena on parantaa ympäristövirkamies, biologi ja luonnonsuojelun pioneeri Urpo Häyrisen valokuvakokoelman hallintaa, säilyvyyttä ja käytettävyyttä. Kuvakokoelmasta digitoidaan, luetteloidaan Collecteen ja julkaistaan Finnassa edustava otos, n. 5000 kuvaa.

Kuvakokoelma käsittää kaikkiaan 55 000 diaa, negatiivia ja vedosta pääosin 1960–1970-luvulta, osin myös 1950- ja 1980-luvulta.

Hankkeen taustaa

Ympäristöministeriö luovutti ympäristövirkamies, biologi (LuK, FK) ja luonnonsuojelun pioneeri Urpo Häyrisen yksityisen valokuvakokoelman Suomen Metsämuseo Lustolle syksyllä 2022. Kokoelma pelastettiin ympäristöministeriöön viime hetkillä Urpo Häyrisen jäämistöstä. Kuvakokoelma käsittää kaikkiaan 55 000 diaa, negatiivia ja vedosta pääosin 1960–1970-luvulta, osin myös 1950-luvulta ja 1980-luvulta. Lisäksi lahjoitukseen kuuluu Häyrisen havaintopäiväkirja 1960-luvun alusta, muuta arkistomateriaalia sekä kymmenkunta Häyrisen julkaisua ja artikkelia 1970–1980-luvulta.

Valokuvakokoelma on luonteeltaan dokumentaarinen. Se keskittyy luontokuvauksen ohella maisemien sekä maisema-, ympäristö- ja luontoarvojen välittämiseen. Samalla se valottaa luonnonsuojelun pitkää kehityskaarta 1900-luvun jälkipuolella. Häyrinen toimi luonnonsuojelualueiden sekä kansallispuistojen suunnittelijana ja kuvaaminen olikin Häyriselle tapa tarkastella luontoa, raportoida ammatillisia havaintoja ja perustella luonnonsuojelun tarvetta. Häyrinen dokumentoi kamerallaan erityisen tarkasti suunnittelemiensa kansallispuistojen maisemia.  Häyrinen kuvasi myös paljon lintuja, erityisesti suolintuja, sekä retkeilykulttuuria.

Luonnonsuojelun keihäänkärjeksikin nimetyn Urpo Häyrisen kokoelma muodostaa erittäin arvokkaan, ainutlaatuisen ja dokumenttina käyttökelpoisen kuvallisen kulttuuriperinnön, jonka keskiössä ovat suomalainen luonto, ympäristö, maisemat ja ihmisen vaikutus niihin. Häyrinen dokumentoi kuviinsa sitä muutosta, joka maisemassa, esimerkiksi Häyrisen paljon kuvaamilla soilla ja Lapin maisemissa, tapahtui. Yksi Häyrisen paljon kuvaama alue oli Lokan ja Porttipahdan altaiden alle jäänyt Sompio, jonka upottamisen Häyrinen dokumentoi laajasti. Teemat kuvaavat aikaansa, mutta ovat edelleen ja kenties ilmastonmuutoksen ja lajikadon etenemisen seurauksena jopa entistä ajankohtaisempia dokumentteja muutoksesta. Häyrisen kuvat pysäyttävät katsojansa pohtimaan suomalaisen luonnon tilaa ja omaa luontosuhdettaan.

Kesto: 1/2023 – 11/2023
Rahoittaja: Ympäristöministeriö
Projektiryhmä: projektipäällikkö Iiris kankaanpää, digitoija Mia Nissinen, luetteloijat Lauri Leskinen, Tuuli Kunnas ja Tiina Tiilikainen

Takaisin