Miljoonien tuki suomalaisten museoiden uudistumiseen

Suomen Kulttuurirahaston hallitus on myöntänyt Museovisio-apurahat kymmenelle museolle eri puolille Suomea. Yhteensä museoiden uudistustyöhön ohjattiin kolme miljoonaa euroa 100 000 ̶ 500 000 euron suuruisina myöntöinä.

Suomen Kulttuurirahaston Museovisio-apuraha tähtää uusien yleisöjen saavuttamiseen yhä kiinnostavampien sisältöjen avulla. Kaksivaiheisen apurahahaun toisen vaiheen apurahat olivat haettavina elokuussa 2019, ja apurahaa voi käyttää vuosien 2020 ̶ 2023 aikana.

– Museoiden kävijämäärät ovat nousseet huimasti viime vuosina, mutta samaan aikaan museoiden toimintabudjetit ovat usein hyvin rajalliset. Museovisio-apurahalla haluttiin luoda mahdollisuus museoiden sisällölliseen uudistumiseen ja nimenomaan kävijäkokemuksen parantamiseen, kuvailee Kulttuurirahaston erityisasiantuntija Johanna Ruohonen.

– Apurahoituksella haluttiin haastaa museoita uudistamaan toimintaansa yhä kiinnostavammaksi ja elämyksellisemmäksi. Tärkeä osa hanketta on myös museoiden tiedollisen ulottuvuuden kehittäminen, Ruohonen sanoo.  

 

Puoli miljoonaa euroa dynaamisen museon kehitykseen

Suurin yksittäinen apuraha, 500 000 euroa, myönnettiin Suomen Metsämuseosäätiölle Suomen Metsämuseo Luston ydinnäyttelyn ja dynaamisen museon konseptin kehittämiseen.

Metsät ja niihin liittyvien tavoitteiden yhteensovittaminen ovat tällä hetkellä keskeinen teema suomalaisessa yhteiskunnassa, metsäpolitiikassa sekä globaalissa ilmastonmuutoskeskustelussa. Nyt rahoitetun Ytimessä-hankkeen tavoitteena on tuottaa laaja, yhteiskunnallista ymmärrystä lisäävä, inspiroiva ja elämyksellinen ydinnäyttely.

– Tarkoituksenamme on muun muassa tarjota museon käyttäjille elämyksellinen tila ja kokonaisvaltainen moniaistinen museokokemus. Museon käyttäjillä on tarve ymmärtää metsä- ja ilmastonmuutoskeskustelua, ja tähän tarpeeseen haluamme vastata, sanoo Suomen Metsämuseo Luston kehittämisjohtaja Leena Paaskoski.

 

Arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatus ensi kertaa yhteen

Designmuseon säätiö sai A&D Oppimisen keskus -hankkeen toteuttamiseksi 450 000 euroa.

Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon yhteishankkeen tavoitteena on luoda A&D Oppimisen keskus, joka keskittyy arkkitehtuurin ja muotoilun oppimiseen. Keskuksen tarkoituksena on luoda museotoimintaa, joka on lähtökohtaisesti vuorovaikutteista, yhteisöllistä ja monitieteistä. Hankkeessa käytetään arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen toimintatapoja soveltaen niitä elinikäisen oppimisen ajattelun mukaisesti.

– Elämme suuren murroksen keskellä, jossa uudenlainen osaaminen ja ymmärrys ovat avainasemassa rakennettaessa yhä osallistavampaa ja kestävämpää yhteiskuntaa. Apurahan avulla perustettava A&D oppimisen keskus tuo suunnitteluajattelun työkalut kaikkien ulottuville ympäri Suomea, luoden pohjaa uudenlaisen pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiselle, kertoo museonjohtaja Jukka Savolainen.

 

Tukea mm. saamelaiskulttuurille ja leikin puolustamiselle 

Vuonna 2021 kolme säätiömuseota muuntavat  Ainolan – Aino ja Jean Sibeliuksen kodin, Gallen-Kallelan Museo Tarvaspään ja Emil Wikströmin Visavuoren aikakoneiksi, jotka tuovat menneisyyden kokemukset ja tulevaisuuden mahdollisuudet nykyhetken keskusteluihin. Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön ja taiteilijamuseoiden Aikakoneita ja utopioita -yhteishankkeelle myönnettiin 200 000 euroa. Hankkeen tarkoituksena on korostaa taiteilijamuseoiden historiaa omavaraisina, luonnonläheisinä, taiteeseen ja elämiseen liittyvien kokeilujen paikkoina nykyajan ilmastonmuutokseen liittyvän murroksen keskellä.

Keski-Suomen museo ja Alvar Aalto -säätiö luovat toimintakonseptin ja brändin uudelle museokeskukselle, joka vahvistaa ja yhdistää museoiden resursseja sekä tilallisesti että toiminnallisesti. Keskuksen päämääränä on profiloitua kulttuuriympäristöön, arkkitehtuuriin ja muotoiluun erikoistuneeksi monitoimitaloksi, jonka elämykselliset sisällöt houkuttelevat entistä laajempaa yleisöä. 350 000 euron apurahan saaneen hankkeen tavoitteena on myös kasvattaa Jyväskylän imagoa Museo- ja Alvar Aalto -kaupunkina.

Mobilia säätiön Tietä kansalle -hanke havainnollistaa tieliikenteen valtakunnallisen erikoismuseo Mobilian näyttelykävijälle visuaalisin ja lisätyn todellisuuden keinoin teiden kehittymistä ja tienrakentamisen nopeutumista. Näyttely vastaa mm. kysymyksiin miten tiet ovat syntyneet ja ketkä teillä ovat kulkeneet. Tavoitteena on havainnollistaa myös tulevaisuuden teitä. Mobilia säätiölle myönnetyllä 100 000 euron apurahalla toteutetaan näyttelyn lopullinen visuaalinen suunnittelu, fyysinen ja digitaalinen rakentaminen sekä tekniset toteutukset materiaaleineen.

Saamelaismuseon ja Ylä-Lapin luontokeskus Siidan näyttely on saamelaisten ainutkertainen mahdollisuus kertoa oma tarinansa museonäyttelykontekstissa. Siidan uudistamishankkeessa laaditaan perusnäyttelyihin ja ulkomuseolle tunnelmanäyttelykäsikirjoitus, joka toteutetaan saamelaistaiteilijoiden tulkintoina. Tietoisen tunnelman ja draamankaaren luomisen avulla museon tuottama tieto saamelaiskulttuurista välittyy kävijälle paremmin. Sámi museum – Saamelaismuseosäätiölle myönnettiin hankkeeseen 400 000 euron apuraha.

Teatteri Hevosenkengän Kannatusyhdistys ry sai niin ikään 400 000 euron apurahan Leikin laboratorio -hankkeeseen, joka tähtää Lelumuseo Hevosenkengän konseptin ja pysyvien näyttelyiden uudistamiseen asiakaslähtöisesti. Tavoitteena on liittää museon tulevaisuus kolmen roolin – tarinankertoja, kasvattaja ja yhteisön rakentaja – ympärille. Tulevan museon keskeisenä missiona on leikin puolustaminen ja halu toimia leikin asianajajana. Kävijöiden toiveiden mukaisesti näyttelyihin tuodaan lapsuuden historiaa elävöittäviä ratkaisuja, vahvistetaan leikin ja toiminnallisuuden roolia sekä lisätään kaikenikäisille suunnattuja palveluja.

Työväen museoyhdistys ry:n / Työväenmuseo Werstaan toteuttama Teollisuusmuseo kertoo teollisen vallankumouksen vaikutuksista Tampereella, kaupungin teollisista juurista sekä savupiipputeollisuuden vaihtumisesta toisenlaiseen osaamiseen. Museo puhuttelee juuriaan etsiviä useamman polven tamperelaisia ja vasta kaupunkiin muuttaneita asukkaita. Näyttely toteutetaan uudenlaisen yhteisöllisen toimintamallin avulla ja sen taustatietoa kerätään wikidata-tietokantaan. Teollisuusmuseo avataan Tampereella Finlaysonin entisen puuvillatehtaan tiloissa. Hankkeelle myönnettiin 250 000 euron apuraha ja se toteutetaan yhteistyössä Tampereen kaupungin museopalveluiden kanssa.

Pohjanmaan museon luonnontieteellinen perusnäyttely, Terranova, uudistetaan nyt kokonaan 17 vuotta avaamisensa jälkeen. Vaasan kaupungin museoille myönnettiin 150 000 euron apuraha uudistamistyöhön. Uudistetun näyttelyn pääteemoja ovat jääkausi ja Merenkurkun maailmanperintö (Suomen ainoa Unescon luonnonperintökohde), ilmastonmuutos, ihmisen ja meren suhde sekä Pohjanmaan luonto. Teemat on suunniteltu alueen erityispiirteitä ajatellen. Terranova toimii aloituspisteenä Vaasan kautta Merenkurkun maailmanperintöalueelle matkaaville ja pääkohteena siitä kiinnostuneille kävijöille, jotka eivät ole alueelle jatkamassa tai joille matka sinne ei ole mahdollinen.

Varkauden museot sai 200 000 euroa Varkautelaisten uusi museo -hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen tavoitteena on tuottaa sisältösuunnittelun rinnalla uudenlaisia, elämyksellisiä tapoja lähestyä ja käyttää kulttuuriperintöä. Hankkeen myötä museo tarjoaa kaupunkilaisille vapaamuotoisen tilan oleskeluun, sekä mahdollistaa kaupunkikulttuurin, museotoiminnan ja museoiden sisältöjen, sekä oman kulttuuriperinnön kehittämisen yhteisön omilla ehdoilla. Tämä vastaa yleisön toiveeseen helposti lähestyttävästä, epämuodollisesta museotoiminnasta.

Lisätietoja:

SKR: Johanna Ruohonen, erityisasiantuntija, Taidekoti Kirpilän museonjohtaja, 09 6128 1247, johanna.ruohonen@skr.fi

Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiö sr: Tuija Wahlroos, Gallen-Kallelan Museon johtaja, 010 406 8845, tuija.wahlroos@gallen-kallela.fi

Designmuseon säätiö sr: Jukka Savolainen, johtaja, 050 307 0455, jukka.savolainen­@designmuseum.fi

Keski-Suomen museo: Heli-Maija Voutilainen, museotoimenjohtaja, 014 266 4348 / 050 355 5048, heli-maija.voutilainen@jyvaskyla.fi

Mobilia säätiö sr: Heidi Rytky, museonjohtaja, 040 900 6641, heidi.rytky@mobilia.fi

Sámi museum – Saamelaismuseosäätiö sr: Sari Valkonen, museonjohtaja, 040 767 1052, sari.valkonen@samimuseum.fi

Suomen Metsämuseosäätiö sr: Leena Paaskoski, kehittämisjohtaja, 050 366 9552, leena.paaskoski@lusto.fi,

Teatteri Hevosenkengän Kannatusyhdistys ry: Johanna Rassi, Lelumuseo Hevosenkengän museonjohtaja, FM, 050 576 7677, johanna.rassi@hevosenkenka.fi

Työväen museoyhdistys ry / Työväenmuseo Werstas: Ulla Rohunen, yleisöpalvelupäällikkö, 050 440 1157, ulla.rohunen@tyovaenmuseo.fi

Vaasan kaupungin museot: Elina Bonelius, museotoimenjohtaja, 040 487 2856, elina.bonelius@vaasa.fi

Varkauden museot: Hanna-Kaisa Melaranta, museotoimenjohtaja, 040 734 6240, hanna-kaisa.melaranta@varkaus.fi

 

Takaisin