Puruveden metsäperintö -verstas

Aika: 3.11.2022 klo 15.00-18.00, kahvitarjoilu 14:00 alkaen
Paikka: Suomen Metsämuseo Lusto, Lustontie 1, Punkaharju

Kuva: Erkki Oksanen/Luke

Ilmaston ja maailman tilanteen muuttuessa Suomen metsien käyttöön kohdistuu monenlaisia toiveita, tavoitteita ja tarpeita. Mitä Puruveden alueen metsien käytöltä odotetaan? Millaisen metsä- ja metsäkulttuuriperinnön haluamme jättää tuleville sukupolville? Miten metsien kestävää käyttöä voi edistää yhdessä toimien? Tule mukaan aikamatkalle! Pohditaan yhdessä, miten voimme vahvistaa vesiensuojelua, luonnon monimuotoisuutta ja hiilensidontaa edistävää metsätaloutta, jotta voimme jättää tuleville sukupolville mahdollisuuden nauttia Puruveden alueen metsistä ja vesistöstä. Tilaisuudessa käytetään tulevaisuusperintöverstaan menetelmää. Verstas on avoin kaikille Puruveden alueen yrityksille, yhteisöille ja asukkaille, jotka ovat kiinnostuneet metsien käytöstä ja tulevaisuudesta. Verstaan järjestävät Luonnonvarakeskus ja Suomen Metsämuseo Lusto yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Tervetuloa!

Ilmoittaudu verstaaseen 25.10.2022 mennessä, linkki ilmoittautumiseen.

Lisätietoja:
Liina Häyrinen, Luonnonvarakeskus, liina.hayrinen@luke.fi, 029 532 2501
Asta Vaittinen, asta.vaittinen@lusto.fi, 044 491 0610

Verstas on osa Luken koordinoimaa Hiilipolku-hanketta, jonka päätavoitteena on luoda metsään kytkeytyviä yhteistoiminnan käytäntöjä, jotka edistävät metsien ilmastoviisasta käyttöä sekä talouden, monimuotoisuuden, vesiensuojelun ja virkistyskäytön yhteensovittamista. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.
Lue lisää pdf-linkistä.

Takaisin