Metsämiesten Säätiö haluaa Unescon tunnistavan suomalaisen metsäsuhteen

Metsämiesten Säätiö: Suomalaisen metsäsuhteen puoltokirje Unesco-hakuun


Suomessa metsä on mukana lähes kaikessa ja siihen kohdistuu monenlaisia odotuksia sekä toiveita. Metsämiesten Säätiö näkeekin tärkeänä, että suomalainen metsäsuhde olisi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kansainvälisessä luettelossa kertomassa asian merkittävyydestä Suomessa.

Ilmastonmuutos on tuonut metsät ja niiden kestävän käytön globaaliin keskusteluun. Se muuttaa ihmisten suhdetta metsiin tavalla, jossa Suomella on annettavaa. Suomi on Euroopan metsäisin maa, jonka rakentuminen kansakuntana, demokratiana sekä hyvinvointi- ja sivistysvaltiona on perustunut eri aikoina eri tavoin etenkin metsien aineelliseen mutta myös aineettomaan käyttöön. Vuosisatoja saadun työn ja tulon jälkeenkin Suomen metsissä on puuta enemmän kuin mitatun yli sadan vuoden historian aikana milloinkaan. Puu on uusiutuva raaka-aine.

Suomen sekä suomalaisten taloudellinen sekä henkinen hyvinvointi on edelleenkin sidoksissa metsään enemmän kuin minkään muun kehittyneen maan. Suomen metsistä kolme neljäsosaa omistavat yksityiset tahot, eniten tavalliset suomalaiset perheet. Suomen metsävarat lisääntyvät vuosi vuodelta ja metsänomistus on ensisijaisesti pienmetsänomistusta.

Suomalainen värikäs ja voimakas metsäkeskustelu osoittaa, miten monimerkityksellinen ja tärkeä metsä on suomalaisille, olipa kyseessä metsänomistaja tai ei. Poikkeuksellisen laajat jokamiehen oikeudet tuovat metsät jokaisen ulottuville. Metsä on suomalaisille rakas, ja jos metsälle tehdään pahaa, puhutaan metsän raiskauksesta.

Metsämiesten Säätiö katsoo, että erilaisten metsäsuhteiden avaaminen ja tunnistaminen on avain parempaan dialogiin metsäasioissa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Metsäsuhdeproblematiikka on myös havainnollinen tapa avaamaan metsäalan ammattilaisille erilaisten metsään ja metsien käyttöön liittyvien arvojen moninaisuutta. Siksi Säätiö on näkyvästi rahoittanut metsäsuhteisiin liittyviä tutkimuksia, selvityksiä sekä erilaisten metsäsuhteiden tunnetuksi tekemistä.

Metsäsuhteet ovat myös ikkuna metsän eri arvojen ymmärtämiseen ja yhteensovittamiseen sekä kokonaisuuden ymmärtämiseen. Nämä kaikki edesauttavat metsiin liittyvien eri kestävyyden aspektien yhteensovittamista sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Suomea arvostetaan maailmalla metsien ja metsien kestävän käytön maana. On tärkeätä saada Suomelle monien merkityksellisten metsäsuhteiden maana kansainvälisesti tunnistettu ja tunnustettu status, joka tukee suomalaisen identiteetin ja vahvuuksien kehittymistä omista kansallisista lähtökohdista. Kansakuntien joukossa erotumme juuri metsien ja niiden monimerkityksellisyyden ansiosta, minkä ymmärtäminen, tunnustaminen ja tunnetuksi tekeminen tarjoaa meille avaimet menestyä omalla erityisyydellämme ja suomalaisella metsäidentiteetillä.

Suomalaisen metsäsuhteen ymmärtäminen ja näkyväksi tekeminen on avain kansakuntamme erityisyyden ymmärtämiselle sekä kansallisesti että kansainvälisesti yli sukupolvien. ”Sitä puuta kuuleminen, jonka juurella asunto!”

Lisätietoja:

Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Takaisin