Luston peruskorjaus alkaa kestävää kehitystä vaalien

Energian säästäminen, saavutettavuus ja puun käyttö ovat keskiössä Suomen Metsämuseo Luston korjausrakentamisessa.

Kiinteistötekniikan ajanmukaistaminen, vesikateuudistus, ikkuna- ja oviuudistukset sekä akustisemmat ja esteettömämmät museotilat ovat Luston peruskorjauksen ytimessä. Aurinkosähkön tuottamista lisätään, ja asiakaslähtöisyyttä parannetaan sisä- ja ulkotilojen uudistuksella. Museon toiminnassa tullaan hyödyntämään kiinteistön automaatioinformaatiota, ja tällä tullaan saavuttamaan kustannus- ja energiatehokkaampaa toimintaa. Kestävää kehitystä tukee kiertotalouden huomioiminen, mikä näkyy muun muassa siinä, että eri järjestelmät ovat yhteensopivia toisiinsa nähden esimerkiksi valaistuksen, näyttelytekniikoiden, talotekniikan ja turvallisuusratkaisujen kautta.

Peruskorjauksen kilpailutus saatiin kaikilta osin päätökseen viime viikolla. Rakennusurakan voitti SSP Group, Savonlinnan Saneerauspalvelu Oy. LVIA-urakasta vastaa Savonlinnan LVI-Palvelu Oy ja sähköurakasta Sioma Oy. Luston peruskorjauksen kokonaiskustannusarvio on yhteensä liki neljä miljoonaa euroa.

Korjaustyöt alkavat vuodenvaihteessa ja ne saatetaan päätökseen vuoden 2024 keväällä. Samanaikaisesti museossa toteutetaan perusnäyttelyn uudistus ja uusi ydinnäyttely valmistuu kesäksi 2024.

Lisätietoja:

Niina Uronen, toimitusjohtaja, Suomen Metsämuseo Lusto
niina.uronen@lusto.fi, 040 7428470

Petteri Pulkkinen, kiinteistömestari, Suomen Metsämuseo Lusto
petteri.pulkkinen@lusto.fi, 050 339 4001

Takaisin