Luston näyttelyuudistus tarttuu ajankohtaiseen puurakentamisteemaan

Tänään 23.9.2021 julkaistaan Venetsian Arkkitehtuuribiennaalissa Puutalo Oy:n historiasta kertova kirja. Suomen Metsämuseo Lusto valmistelee parhaillaan näyttelyuudistusta, jossa kerrotaan myös Puutalo Oy:n tarina. Luston uusi ydinnäyttely valmistuu keväällä 2023.

Arkkitehti Kristo Vesikansan johtama työryhmä on tutkinut Puutalo Oy:n historiaa ja tuottanut parhaillaan esillä olevaan Venetsian Arkkitehtuuribiennaalin Suomen paviljongin näyttelyn New Stadards. Näyttely kuvaa suomalaista puurakentamisteemaa sekä Puutalo Oy:n tuotannon merkitystä alalla. Aihepiiriä ei ole aiemmin tutkittu. Puutalo Oy:n historiaa valottava New Standards. Timber Houses Ltd. 1940–1955 -kirja julkaistaan Venetsiassa tänään torstaina 23.9.2021. Kirjan tekijät ovat Kristo Vesikansa, Laura Berger ja Philip Tidwell.

Puutalo Oy:n koulurakennus St John Vlanney R. C. Primary School Inchissa, Edinburghissa.
Kuva: ELKA

Puuelementtirakennukset nousivat merkittäväksi suomalaiseksi vientituotteeksi 1940–50-luvuilla. Kansainväliseksi myyntiorganisaatioksi perustettu Puutalo Oy oli useiden metsäteollisuusyhtiöiden liittymä, jonka viennistä suuri osa oli koulurakennuksia. Suomessa ainoa Puutalo Oy:n tekniikalla toteutettu koulu rakennettiin vuonna 1955 Maununnevalle Helsinkiin. Arkkitehti Jaakko Laaksovirran suunnittelema koulu purettiin vuonna 2020. Purkutyötä edelsi Helsingin kaupunginmuseon ohjauksessa tehty laaja dokumentointi, jonka tuloksena koulurakennuksen seinäelementtejä ja muita materiaaleja siirtyi Luston kokoelmiin.

Puutalo Oy:n pientaloja Etelä-Kaarelassa 1950-luvulla. Kuva: ELKA

Tulevassa näyttelyuudistuksessa Lusto hyödyntää tätä lahjoitettua aineistoa ja tulee kertomaan Puutalo Oy:n menestystarinasta lisää. Suomen puurakentamisperinne on komea ja hirsirakennukset kuuluvat maisemaan myös kaupungeissa. Toisen maailmansodan jälkeen jälleenrakentaminen oli kiivasta, ja sitä pyrittiin tehostamaan tyyppitalosuunnittelulla ja teollisella puutalotuotannolla, jota suomalaiset metsäteollisuusyritykset lähtivät laajasti kehittämään Puutalo Oy:n myötä.

Puurakentamisteema on ollut esillä Lustossa syksyn aikana laajemminkin. 16.9. toteutettiin yhdessä venäläisen Kizhin ulkoilmamuseon kanssa puurakentamiseen keskittynyt verkkoseminaari, joka herätti kiinnostusta niin Venäjällä kuin Suomessa. Seminaarissa perehdyttiin suomalaiseen ja venäläiseen puurakentamiseen, ja se keräsi noin 60 osallistujaa.

Näyttelyuudistuksen rinnalla museossa käynnistyy kestävän kehityksen mukaisesti toteutettava Lusto-rakennuksen uudistuskorjaushanke, joka hyödyntää innovatiivista puurakentamista. Korjaushankkeessa parannetaan muun muassa energiatehokkuutta sekä edistetään digitalisaatiota ja saavutettavuutta.

Linkki New Standards -sivulle

Lisätietoja:
Johanna Lehto-Vahtera
vastaava sisältöasiantuntija, näyttelyuudistuksen projektipäällikkö, Suomen Metsämuseo Lusto
044 080 0227, johanna.lehto-vahtera@lusto.fi

Takaisin