Luston malli – uusi verkkojulkaisu museon sidosryhmätyöstä

 

Tiedote 18.8.2020
Punkaharju

Lusto avaa suhdettaan sidosryhmiinsä ja tapaansa tehdä sidosryhmätyötä tuoreella verkkojulkaisullaan Luston malli – Museo, sidosryhmät ja yhteiskunta.

Museon yhteistyöverkostot ovat moninaiset ja toimintaa leimaa vastavuoroisuus: sidosryhmät vaikuttavat museon toimintaan ja toisaalta museo laajentaa omaa tarjontaansa yhteistyöverkostojensa käyttöön. Sidosryhmätyö vaatii kaikilta osapuolilta aktiivista ylläpitämistä, jatkuvaa kehittämistä sekä yhteisten ja ajankohtaisten aiheiden tunnistamista.

Museotyö on aina sidoksissa eläviin ihmisiin ja yhteisöihin, ja museolla on yhteiskunnassa erinomaiset mahdollisuudet, paitsi tallentaa ja esittää kulttuuria, myös osallistaa museon käyttäjiä ja yhteisöjä pohtimaan arjen ja yhteiskunnan tärkeitä kysymyksiä. Yhteistyö rikastuttaa molempien osapuolien toimintaa, se tarjoaa uusia näkökulmia ja ajankohtaisia aiheita sekä avaa mahdollisuuksia täysin uudenlaisten yhteistyöhankkeiden syntymiseen. Museo voi yhdessä yhteisöjensä ja sidosryhmiensä kanssa olla luomassa ymmärrystä pitkistä kehityskuluista ja rakentamassa sen ymmärryksen varaan kestävää tulevaisuutta.

Suomen Metsämuseosäätiön perustaminen vuonna 1988 vastasi silloisen metsätoimijakentän yhteiseen tavoitteeseen: perustaa Suomeen valtakunnallinen metsämuseo, joka kertoo ihmisen ja metsän pitkästä ja laajasta vuorovaikutuksesta. Suomen Metsämuseo Lusto avattiin yleisölle vuonna 1994. Sen suunnittelussa, toteutuksessa ja kokoelmien keräämisessä oli mukana valtava joukko metsäammattilaisia, metsäalan organisaatioita ja muita metsästä kiinnostuneita toimijoita. Lustossa sidosryhmäsuhteet ovatkin aina olleet museotoiminnan keskeinen edellytys ja varsinkin erilaiset metsätoimijat aktiivisesti mukana museon tallennus-, kokoelma-, näyttely-, julkaisu- ja tapahtumatoiminnassa sekä hallinnossa. Aktiivinen sidosryhmätyö on sisällytetty myös Luston vuonna 2018 hyväksyttyyn strategiaan.

Luston malli – Museo, sidosryhmät ja yhteiskunta -verkkojulkaisu on tuotettu Museoviraston rahoittamassa Osmansolmu-hankkeessa vuosina 2018­–2019.

Koski, Anna-Kaisa, Karhunkorva, Reetta & Paaskoski, Leena. Luston malli – museo, sidosryhmät ja yhteiskunta. Luston julkaisuja 3 (2020).

 

Lisätietoja:

Leena Paaskoski, kehittämisjohtaja, Lusto – Suomen Metsämuseo
p. 050 366 9552, leena.paaskoski@lusto.fi

Takaisin