Luston Leena Paaskoski Jyväskylän yliopiston museologian työelämäprofessoriksi

Suomen Metsämuseo Luston kehittämisjohtaja FT, dos. Leena Paaskoski on valittu Jyväskylän yliopiston museologian työelämäprofessoriksi vuoden 2023 alusta. Tehtävä on osa- ja määräaikainen, joten Leenan työ Luston isossa kokonaisuudistuksessa jatkuu työelämäprofessuurin ohella.

Jyväskylän yliopistossa on Suomen ainoa museologian oppituoli ja sillä on suuri merkitys museoalalle. Työelämäprofessorin tehtävä on kehittää museologian ja museoalan vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Museot ovat yhteiskunnassa entistä näkyvämpiä ja vaikuttavampia toimijoita, joiden vahvuuksia ovat ajan ja muutoksen ymmärrys, kyky osallistaa sekä taito tuottaa ja välittää tietoa ymmärrettävästi ja elämyksellisesti. Museoiden kehittämisen edellytys on vahva tieteellinen museologinen perusta. Se toimii pohjana myös Luston uudistumisessa.

Takaisin