Lusto uudistuu – peruskorjaushankkeella vahva tuki

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Suomen Metsämuseo Lustolle investointiavustuksen peruskorjaushankkeeseen. 28.2.2022 myönnetty avustus on 1,97 miljoonaa euroa.

Avustus on korjaushankkeen vakaa pohja, jota täydentävät merkittävät tuet Metsämiesten Säätiöltä (600 000 euroa) ja Savonlinnan kaupungilta (400 000 euroa). Koko korjaushankkeen kokonaiskustannus on lähes 4 miljoonaa euroa. Yksityinen rahoitus koostuu yritysten sekä säätiöiden tuesta. Jo nyt varmistuneet tukijat ovat Marjatta ja Eino Kollin Säätiö, Suur-Savon Energiasäätiö, MTK:n Säätiö, Keskitien Säätiö ja Stora Enso. Yksityisen rahoituksen osalta työ on edelleen käynnissä.

Uudistuskorjaushankkeessa toteutetaan Luston vanhan, vuonna 1994 valmistuneen, osan peruskorjaus. Työ tehdään vuosien 2022–2025 aikana. Peruskorjauksessa kiinnitetään erityistä huomiota puun innovatiiviseen käyttöön, energiatehokkuuden kehittämiseen sekä kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin.

Korjaushankkeen aikana museossa on käynnissä myös laaja perusnäyttelyn uudistus, joka toteutetaan Suomen Kulttuurirahaston Museovisio-rahoituksella. Vuonna 2024 avautuva uusi ydinnäyttely kertoo metsistä työpaikkana, hyvinvoinnin mahdollistajana, raaka-aineiden monimuotoisena lähteenä sekä identiteetin rakentajana ja arvokeskustelun kohteena. Näyttely tarjoaa myös näkökulmia metsään ilman ihmistä.

Molemmat hankkeet uudistavat museota voimakkaasti. Tavoitteena on tehdä Lustosta tulevina vuosina kestävän kehityksen keulakuva ja Suomen vaikuttavin museo sekä sisällön että rakennetun ympäristön osalta.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Niina Uronen, Suomen Metsämuseo Lusto
040 7428470, niina.uronen@lusto.fi

Takaisin