Lusto kutsuu mukaan – Viedään suomalainen metsäsuhde maailmalle

Tiedote
9.9.2020 Punkaharju

Suomalainen metsäsuhde tarkoittaa ihmisen muuttuvaa ja yksilöllistä suhdetta metsään. Metsäsuhde on osa identiteettiä, joka kehittyy elämän varrella ja voi ilmetä eri tavoin eri rooleissa tai ympäristöissä. Metsä erityislaatuisena luonnon- ja kulttuuriympäristönä erottaa metsäsuhteen luontosuhteesta.

Suomen Metsämuseo Lusto on kehittänyt metsäsuhdeajattelua pitkäjänteisesti. Vuonna 2020 alkaneessa Metsäsuhteiden Suomi 2035 -hankkeessa Lusto laajentaa tätä työtä ja kutsuu yhteisöjä, kansalaisia, liikkeitä ja ryhmiä viemään suomalainen metsäsuhde Unescon kansainvälisen elävän perinnön listalle vuonna 2023.

”Suomella on paljon annettavaa maailmalle, kun puhutaan luontoon liittyvästä elävästä perinnöstä. Kansainvälisessä luettelossa on toistaiseksi vielä vähän luontoon liittyviä kohteita.”

Reetta Karhunkorva, vastaava metsäkulttuuriasiantuntija, Lusto, Aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän jäsen

”Olisi hienoa, jos Suomi olisi maailmalla tunnettu myös moniulotteisten metsäsuhteiden maana.”

Leena Paaskoski, kehittämisjohtaja, Lusto

Suomalaisille merkittävä metsäsuhde

Suomalaiset ovat aina olleet vuorovaikutuksessa metsäluonnon kanssa. Moniulotteinen metsäsuhteemme onkin ikivanha ja kansallinen syväjuuri, joka etenee vaaka- ja pystysuunnassa.

Metsäsuhde voi olla käytännöllinen tai romanttinen, se voi liittyä metsän omistamiseen, työhön tai vapaa-aikaan. Läheisin metsä voi olla marja-, halko- tai hirvimetsä.

Lusto kutsuu yhteisöt mukaan

Lusto toimii valtakunnallisesti tukikohtanaan Punkaharju, ja sen tehtävänä on vahvistaa ihmisten suhteita metsään. Museon sidosryhmät muodostavat laajan verkoston.  Lustolla on ainutlaatuista tietoa ja osaamista menneisyyden metsäsuhteista, joista kertovat kuvat, esineet ja muistot.

Suomalainen metsäsuhde ansaitsee tulla nähdyksi ja juhlistetuksi. Lusto kutsuu mukaansa kaikkia yhteisöjä ja yksilöitä, joille metsä on osa elämää. Tavoitteena on tehdä näkyväksi suomalaisen metsäsuhteen kulttuuripiirteet ja kerätä todisteet siitä, miten kattavasti metsä elämässämme näkyy. Käytännön toimenpiteinä Lusto kerää yhteisöt mukaan ja käynnistää metsä-minä-viestintäkampanjan.

Elävä perintö

Aineeton kulttuuriperintö on elävää perinnettä, joka on läsnä ihmisten ja yhteisöjen elämässä, arjessa ja juhlassa; se on jotakin merkityksellistä, jota ihmiset ja yhteisöt haluavat vaalia elämässään ja siirtää eteenpäin. Luston aloitteesta suomalainen metsäsuhde liitettiin Unescon kansalliseen elävän perinnön luetteloon ensimmäisten ilmiöiden joukossa vuonna 2017.

Elävän perinnön kansallinen luettelo.

Luston Metsäsuhteiden Suomi 2035 -hanketta rahoittaa Metsämiesten säätiö.

 

Haluatko sinä tai yhteisösi liittyä mukaan elävän perinnön työhön? Ota yhteyttä:

Johanna Lehto-Vahtera, vastaava sisältöasiantuntija, Lusto – Suomen Metsämuseo

+358 44 080 0227, johanna.lehto-vahtera@lusto.fi

 

Tiedote- ja kuvamateriaali: www.lusto.fi/medialle

 

Lisätietoja:

Johanna Lehto-Vahtera tai Leena Paaskoski, kehittämisjohtaja, Lusto – Suomen Metsämuseo

+358 50 366 9552, leena.paaskoski@lusto.fi

 

 

 

Takaisin