Tulevaisuustuutori

Museot ja tulevaisuusajattelu 2022–2023

Lusto juurruttaa yhteiskunnallisesti vaikuttavamman dynaamisen museon toimintamallin mukaisesti tulevaisuusnäkökulman kiinteäksi osaksi museotyötä. Hankkeessa kehitämme tulevaisuustyöskentelyn työtapoja, toimintamuotoja ja toimenkuvia sekä otamme tulevaisuusperintöverstasmenetelmän museossa konkreettisesti käyttöön. Tarjoamme aiheesta museoalalle koulutusta ja viestintää. Tulevaisuustuutori auttaa museoita ja niiden käyttäjiä yhdistämään menneisyystietoisuutta tulevaisuustaitoisuuteen tavalla, joka tuottaa kulttuurista transformaatiota kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Hankkeen yhteistyökumppani on Suomen Erämuseosäätiö, jonka parhaillaan suunnittelee valtakunnallista erä- ja luontokulttuurimuseota Imatralle. Museot jakavat saman arvopohjan, luontoteeman ja halun rohkeasti kehittää uudenlaista tulevaisuus- ja kestävyysorientoitunutta museokonseptia.

Lisätietoja

Hankkeen vastuuhenkilö
Leena Paaskoski
kehittämisjohtaja, Suomen Metsämuseo Lusto
leena.paaskoski@lusto.fi

Tulevaisuustuutori
Museot ja tulevaisuusajattelu 2022–2023

Hallinnoija: Suomen Metsämuseo Lusto
Osatoteuttaja: Suomen Erämuseosäätiö
Rahoittaja: Museovirasto (Museoalan innovatiiviset rahoitukset)