Tulevaisuuden metsäammattilainen – Tulevaisuustila Luston ydinnäyttelyyn

Toimenpiteet

Hankkeessa tuotetaan Luston uuteen ydinnäyttelyyn metsäammattilaisuuden ja metsäalan tulevaisuusvisioinnin mahdollistava vuorovaikutteinen tulevaisuustila. Sen sisällöt tuotetaan metsäammattilaisia osallistaen ja ne pohtivat kysymyksiä, kuten mitä metsäalalla tulevaisuudessa tapahtuu? Millaisia haasteita alalla on vaikkapa vuonna 2050 ja miten niitä ratkotaan? Sisällöistä toteutetaan inspiroiva tila, joka sopii kokouksiin ja työpajoihin.

Tulokset

Tulevaisuuden metsäammattilainen -tulevaisuustila sijoittuu näyttävälle ja rauhalliselle paikalle Luston laajennusosan parvelle. Parven sivuosiin sijoittuvat sitä tukevat työn muutostrendejä ja erilaisia työnkuvia pitkässä aikaulottuvuudessa avaavat osuudet. Tulevaisuustila toimii työpaja- ja kokoustilafunktionsa ohella myös osana ydinnäyttelyä tarjoamalla kävijöille mahdollisuuden pysähtyä pohtimaan tulevaisuuden metsäammattilaisuutta ja metsäalaa.

Lisätietoja

Hankkeen vastuuhenkilö
Marko Rikala
amanuenssi, FM, MTI
marko.rikala@lusto.fi

Leena Paaskoski
Kehittämisjohtaja, FT, dosentti, Suomen Metsämuseo Lusto
leena.paaskoski@lusto.fi

Tulevaisuuden metsäammattilainen – Tulevaisuustila Luston ydinnäyttelyyn

Hallinnoija: Suomen Metsämuseo Lusto
Rahoittaja: Metsämiesten Säätiö, kesto 1 v (2022)