Haastattelupyyntö

Millaisia kokemuksia ja tunteita metsämaiseman muutos herättää?

Metsät ja metsien käyttö herättävät monenlaisia ajatuksia ja tunteita. Ne ovat osa suhdettamme metsään ja mielipiteiden takana on aina erilaisia ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Metsäsuhteiden tutkiminen ja ymmärtäminen on tärkeää, jotta voimme ottaa huomioon kaikki ne eri merkitykset, joita metsällä meille on. Jos sinulla on omakohtaisia kokemuksia alla esitellystä aiheesta, ilmoittaudu Anniina Muukkosen haastateltavaksi ja tuo oma metsäsuhteesi osaksi tutkimusta.

Koti hakkuuaukean reunalla

Etsin maisemantutkimuksen gradututkielmaani varten haastateltavia, joiden asuinpaikan välittömässä läheisyydessä oleva ympäristö on muuttunut hakkuutyömaan seurauksena noin viimeisen 10 vuoden aikana.

Haluan työssäni selvittää millaisia kokemuksia ja tunteita lähimetsän tilalle tullut aukko eli kotipihasta avautuvan maiseman nopea muuttuminen herättää. Siihen voi suhtautua monella tavalla ja tarkoituksenani ei ole osoittaa oikeaa tai väärää, parempaa tai huonompaa tapaa. Tutkielmani kannalta kaikki näkemykset ovat yhtä arvokkaita ja rikastuttavat keräämääni aineistoa. Olen alun perin ollut kiinnostunut vakituisiin asuinpaikkoihin eli koteihin liittyvistä kokemuksista, mutta myös kesämökkeihin liittyvät kokemukset voivat tulla osaksi tutkimusaineistoa.

Jos sinulla on omakohtaista kokemusta aiheesta ja haluaisit kertoa siitä, laitathan minulle s-postia osoitteeseen almuuk@utu.fi. Avaan mielelläni lisää aihetta, alaani, käytännön asioita tai mitä kysyttävää tästä mieleen tuleekaan! Asun itse Savonlinnassa ja etsin haastateltavia lähialueilta, sillä toiveenani on tehdä haastattelut siinä nimenomaisessa paikassa, josta haastateltava kertoo.

Haastateltaville ei ole muuta vaatimusta kuin 18 vuoden ikä ja halu kertoa omasta kokemuksestaan. Keräämme haastateltavilta yhteystiedot, sillä aineistot tallennetaan Suomen Metsämuseo Luston kokoelmiin.

 

Ystävällisin terveisin
Anniina Muukkonen
Turun yliopisto, Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma

Takaisin