Dynamo-hanke tekee museoista kestävän tulevaisuuden rakentajia

Tiedote
13.10.2020 Punkaharju

DYNAMO-hanke kehittää museoiden tehtävää yhteiskunnassa ja tuottaa museoille uudenlaisen toimintatavan yhteisöllisinä tulevaisuuden rakentajina. Museot voivat luoda ihmisille mahdollisuuksia pohtia ja muuttaa tulevaisuuden suuntaa. Hanke toteutetaan Suomen Metsämuseo Luston, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston Metsätieteiden osaston yhteistyönä.

DYNAMO-hanke tarttuu ajatukseen siitä, että maailman nykytila vaatii yksilöiltä ja yhteiskunnalta kokonaan uudenlaisia toimintatapoja. Uudella projektilla vastataan kulttuurisen muutoksen tarpeeseen.

Hanke tuottaa dynaamisen museon konseptin ja tulevaisuusperintöverstas-palvelun, jotka voivat toimia jatkossa museokentän pysyvinä toimintamuotoina. Molempien eteen on jo tehty työtä: kehittämisjohtaja, dosentti Leena Paaskoski on lähtenyt luomaan dynaamisen museon ajatusta Lustossa, ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen varajohtaja, dosentti Katriina Siivonen on kehittänyt tulevaisuusperinnön käsitettä.

– Dynaaminen museo toimii yhteiskunnassa siellä, missä tarvitaan kulttuurista osaamista sekä pitkän aikajatkumon ja muutoksen ymmärrystä. Dynaamisen museon vahvuuksia ovat aitous, empatia ja kyky rakentaa yhteisyyttä, toteaa Leena Paaskoski Lustosta.

Näiden käsitteiden ja menetelmien yhdistäminen on uutta. Hankkeessa lähdetään siitä ajatuksesta, että museot ovat muuttumassa ja aineeton kulttuuriperintö on tulossa uutena asiana niiden toimintaan. Koska aineeton kulttuuriperintö on tietoja, taitoja ja tekoja, sitä ei voi elävässä muodossa tallentaa museoihin. Sen sijaan sitä voidaan pohtia ja kehittää yhdessä ihmisten kanssa uudenlaisiin muotoihin ja siten ottaa kulttuurisen kestävyysmuutoksen vauhdittajiksi.

– Kestävä kehitys edellyttää muutoksia arjessa ja ajattelutavoissa. Menneisyyden ja nykyisyyden käytänteistä on tärkeää erottaa, mitkä piirteet tukevat tulevaisuusperintöinä kokonaiskestävyyttä ja missä tarvitaan aivan uusien kestävien tulevaisuusperintöjen yhteisluomista, kertoo hankejohtaja Katriina Siivonen.

Hanketta (1.8.2020–31.3.2022) rahoittavat Sitra Sivistys+-hankkeen osana ja Museovirasto Ratkaisuriihi-rahoituksella. Hankkeen kokeilukumppaneina toimivat Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, Tekniikan museo, Suomen maatalousmuseo Sarka, Suomen valokuvataiteen museo sekä Tiedekeskus Heureka.

Dynamosta pääsee keskustelemaan hankkeen tutkijoiden kanssa valtakunnallisissa museoalan tapahtumissa, joissa hanketta esitellään ja joissa erityisesti sen ajatuksia pääsee kommentoimaan. Tapahtumista kerrotaan hankkeen nettisivuilla.

Hankkeen verkkosivut: utu.fi/dynamo

Twitter: @dynamo_hanke

 

Lisätietoja:

Leena Paaskoski, kehittämisjohtaja, Lusto – Suomen Metsämuseo, p. 050 366 9552, leena.paaskoski@lusto.fi

Katriina Siivonen, hankejohtaja, dos., Tulevaisuuden tutkimuskeskus, p. 050 322 8015, katriina.siivonen@utu.fi

Takaisin