Lusto kirkasti kasvojaan

Luet tätä blogikirjoitusta Luston täysin uudistuneilta verkkosivuilta. Vuoden 2020 puolella alkanut brändin kirkastus ja verkkosivuston uudistustyömme on päättymässä nyt keväällä 2021.

Ydinnäyttelyuudistus moottorina

Viestinnällisten uudistustarpeiden taustalla on Luston ydinnäyttelyuudistus, joka toteutetaan vuosina 2020–2023. Uuden ydinnäyttelyn myötä valtaosa Luston näyttelytiloista uudistetaan ja ainoastaan vaihtuville erikoisnäyttelyille varatut tilat säilyvät ennallaan. Tuleville ydinnäyttelysisällöille haetaan valtakunnallista vaikuttavuutta ja näkyvyyttä myös verkon ja uusien toimintatapojen avulla, joten näiden suunnitelmien myötä uudistustyö laajentui myös viestinnän ja markkinoinnin puolelle.

Jotain uutta, jotain vanhaa

Brändin kirkastuksessa ja ilmeen uudistamisessa säilytettiin monia tuttuja ja hyväksi havaittuja elementtejä, mutta mukaan otettiin myös jotain täysin uutta. Esimerkiksi Luston tunnuksessa säilyi edelleen vanhan tunnuksen mukaisesti vuosirenkaat o-kirjaimen ympärillä, tosin hieman uudistettuna. Täysin uudenlaista suuntaa edustaa puolestaan uusi kuvamaailma Tunne metsä -sloganeineen.

Miehen käsi lepää kaatuneella, sammaleisella puunrungolla, kädestä laajenee lustokuvio. Kuvassa mukana Luston logo ja slogan "Tunne metsä".

Uuden konseptin mukaan metsän voi tuntea monella tavalla, sekä tiedolla että tunteella.

 

 

 

Luston uusi logo

Luston logo muutti hienovaraisesti ilmettään.

 

Uudistustyö toteutettiin rivakalla aikataululla ja suunnittelun eri työvaiheissa osallistettiin lustolaisia kommentoimaan ja ideoimaan suunnitelmia. Kumppanina oli oululainen mainostoimisto Mint Company Oy, jolle metsäala oli tuttu aiempien yhteistyökumppaneiden kautta.

Uudistuminen monipuolista ja vauhdikasta

Sujuvasti ja nopsasti edennyt yhteistyö konkretisoitui kevään mittaan erilaisin viestinnällisin keinoin, ja käytännössä se näkyi esimerkiksi uusissa lipuissa, jotka liehuvat nyt kirkkaina lipputangoissamme. Asiakaspalvelun henkilökunta myös hyrisi tyytyväisyyttään voidessaan ojentaa asiakkaille täysin uudistuneita esitteitämme.

”On ollut todella mielenkiintoista olla uudistustyössä mukana ja palkitsevinta on tämä vaihe, kun kaikki on jo valmista. Voimme tarjota asiakkaille palvelua uudistetuin ilmein, värein ja keinoin, ja se tuntuu piristävältä.”
Päivi Ronkanen, asiakaspalveluvastaava

Suomen Kulttuurirahaston tuella

Ydinnäyttelyuudistus on osa Luston laajempaa museokonseptin uudelleenmuotoilua ja hankkeen mahdollisti Suomen Kulttuurirahaston Museovisio-apuraha, 500.000 euroa. Suomen Kulttuurirahasto myönsi vuoden 2019 lopulla Museovisio-apurahat kymmenelle museolle eri puolille Suomea. Yhteensä museoiden uudistustyöhön ohjattiin kolme miljoonaa euroa 100 000 ̶ 500 000 euron suuruisina myöntöinä.

Sari Kotivirta, viestintäasiantuntija

Takaisin