Vuosilusto on ilmestynyt

Vuosilusto numero 14 – Metsät ja tulevaisuus on ilmestynyt! Metsät ja tulevaisuus -teema kertoo, miten tämän päivän metsäsuhteet ja metsien käyttö tässä hetkessä vaikuttavat siihen, millaisiin metsiin tulevat sukupolvet luovat suhteitaan.

Vuosilusto 14 on syntynyt tutkijawebinaarin esitelmien pohjalta. Se avaa näkökulmia tulevaisuuteen, mutta samalla myös nykyhetkeen ja menneisyyteen, sillä rakentaaksemme hyvää tulevaisuutta tarvitsemme koko aikaulottuvuuden tarkastelua.

Vuosilusto on Luston ja Metsähistorian Seuran yhteinen vertaisarvioitu metsähistorian ja metsäkulttuurin vuosikirja. Se ilmestyy teemanumeroina joka toinen vuosi.

Vuosilusto luettavissa verkossa tästä linkistä (pdf-tiedosto).

Takaisin