Uusia palveluja Punkaharjun Tutkimuspuistoon ja Lustoon

Metsähallitus, Suomen Metsämuseo Lusto ja Savonlinnan Hankekehitys Oy ovat yhteisessä SustainPro-ENI-hankkeessa parantaneet Savonlinnan alueen houkuttelevuutta matkailukohteena sekä lisänneet kiinnostusta ilmastonmuutoksen seurantaa kohtaan. Kaksi- ja puolivuotinen hanke vietiin suomalaisten toimesta mallikkaasti loppuun Savonlinnan seudun toimenpiteiden osalta, vaikka Venäjän toiminnot ja rajan yli tapahtuva yhteistyö jäätyivätkin Ukrainan sodan takia.

Kevään ja kesän 2022 aikana hankkeessa on tehty muun muassa Luston uuden, vuonna 2024 avattavan perusnäyttelyn sisältösuunnittelu ja näyttelytekniikka. Lusto on tuottanut kahdeksan pisteen audiopolun museosta tutkimuspuistoon Izi.travel -tarinankerrontapalveluun. Lisäksi Luston piha-alueelle on istutettu kotimaisia puita, joiden tehtävänä on osoittaa eri puulajien sopeutumista muuttuvaan ilmastoomme. Tämän tueksi on toteutettu ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia havainnollistava oppimissivusto koulujen 7.–9. luokille. Sivustolla on vapaasti käytettävissä havainnollisia tehtäviä ja väittämiä ilmastonmuutoksesta.

Metsähallitus on SustainPro-hankkeessa parantanut Punkaharjun tutkimuspuiston opasteita ja viitoitusta. Punkaharjun kävijätutkimuksessa esille nousseet kehittämistarpeet käsiteltiin, ja paikallisten matkailutoimijoiden kanssa keskusteltiin alueen viitoituksesta ja sen puutteista. Metsähallitus tarkisti näiden pohjalta viitoituksen maastossa ja laati tutkimuspuiston alueelle seikkaperäisen opaste- ja viitoitussuunnitelman. Suunnitelman mukaiset uudet viitat onkin juuri saatu asennettua tutkimuspuistoon Luonto-Saimaa-hankkeen toimenpiteenä. Karjalankallion laajennetulle pysäköintialueelle on nyt selkeä viitoitus ja lisäksi Karjalankallion pysäköinti- ja taukopaikan esteettömyyttä on parannettu.

Monipuolisia kehitystoimenpiteitä matkailuun

Hankkeen toimenpiteissä Metsähallitus on työstänyt Punkaharjun suojelualueelle kestävän luontomatkailun (LAC) arviointimallin, jonka avulla seurataan kestävyyden toteutumista alueella mitattavien tunnusten avulla. Näitä mittareita ovat mm. kävijöiden arviot palveluiden laadusta ja alueen siisteydestä, heidän matkan aikana ostamiensa palveluiden ja tuotteiden rahamäärä, sekä valikoitujen luonto- ja kulttuuriarvojen suojelun tila. Metsähallitus on laatinut alueelle myös kävijäviestinnän suunnitelman ohjaamaan viestintänsä sisältöjä ja teemoja.

SustainPro-ENI-hankkeessa rakennettiin lisäksi infopisteet Lustoon ja Savonlinnan museoon Riihisaareen vuonna 2021. Myös Veskansan tarinat -näyttelyosio uudistetussa Riihisaaren Saimaan Sylissä -näyttelyssä toteutettiin hankkeen osana. Lisäksi hankkeessa järjestettiin webinaareja ja työpajoja sekä tuotettiin esitemateriaalia ja omat hankesivut.

Audioluontopolkuja on hankkeessa tuotettu Punkaharjulle kaksi. Toinen on luonnonsuojelualueella polkupyöräreittinä Kruunupuistolta Hotelli Punkaharjulle, ja se kertoo luontosuhteemme muutoksesta. Toinen audioluontopolku kertoo luonnon hyvinvointivaikutuksista ja sijaitsee Karjalankallion Huilaus -luontopolulla. Nämä opastetut audioreitit sekä Riihisaaren 10 audio-opastepistettä löytyvät kaikki ilmaisesta izi.TRAVEL -mobiilisovelluksesta tai Izi.travel -palvelusta suomeksi, englanniksi, saksaksi ja venäjäksi.

SustainPro-ENI-hankkeen tavoitteena oli edistää vastuullista retkeilyä ja luontomatkailua, lisätä kestävän kehityksen ymmärrystä, kertoa ilmastomuutoksen vaikutuksista sekä jakaa hyviä käytäntöjä ja kokemuksia kumppaneiden kesken. Hanke oli osa EU:n Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 – ulkorajayhteistyöohjelmaa ja se oli meneillään 6.9.2019-30.6.2022.

Koko hankkeen budjetti oli 867 166 €, josta suomalaisten hankekumppaneiden osuus 393 665 €.  Savonlinnan Hankekehitys Oy koordinoi hanketta Suomessa Savonlinnan seudulla. Hankkeen koordinaattorina toimi Pietarin kaupungin analyyttinen keskus ja toisena venäläisenä kumppanina Pietari Suuren kasvitieteellisen museon säätiö.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut Suomen ja Venäjän välisellä rajalla toteutettavien ENI CBC -ohjelmien toimintaympäristön. Euroopan komissio on jäädyttänyt ohjelmien rahoitussopimukset, mikä keskeyttää ohjelmien toimeenpanon Venäjän kanssa. Kauden 2021–2027 ohjelmien valmistelu on myös keskeytetty. Suomen ja komission yhteisenä tavoitteena on ENI CBC -ohjelmien 2014–2020 mahdollisimman hallittu alasajo siten, että EU-puolen tuensaajat ja ohjelmien hallintoviranomaiset kärsivät tilanteesta mahdollisimman vähän.

Lisätietoja:
Viestintäsuunnittelija Anna Satovuori, Metsähallitus, p. 020 639 4491, anna.satovuori@metsa.fi
Toimitusjohtaja Niina Uronen, Suomen Metsämuseo Lusto, p. 040 742 8470, niina.uronen@lusto.fi
Projektikoordinaattori Susanna Peura, Savonlinnan Hankekehitys Oy, p. 040 152 5111, susanna.peura@savonlinna.fi

Linkkejä:
Punkaharjun luonnonsuojelualue
Suomen Metsämuseo Lusto
Savonlinnan museo Riihisaari
Izi.travel -tarinankerrontasivusto
Sää ja ilmasto -oppimissivusto

Komeat ja korkeat lehtikuuset reunustavat reittiä Tutkimuspuistossa. Kuva: Metsähallitus/Mitja Piipponen.

Takaisin