Suomen Metsämuseo Luston lahjoitus jatkaa kokoelmasiirtojen raitoa Saamelaismuseo Siidaan

Tiedote

23.4.2018

 

Suomen Metsämuseo Lusto lahjoittaa saamelaisesinekokoelmansa Siidaan Inariin. Kokoelmassa on toistakymmentä saamelaisesinettä, joista pääosa on hankittu Luston kokoelmiin Lapista 1900-luvun alkuvuosikymmeninä.

 

Lustoon saamelaisesineet ovat tulleet pääosin Metsäntutkimuslaitoksen sinne lahjoittamien esineiden joukossa 1993. Metsäntutkimuslaitoksen metsämuseokokoelmaa alettiin kartuttaa 1920-luvulla, jolloin myös saamelaisesineet hankittiin. Kokoelman esineet ovat käyttöesineistöä, jotka liittyvät kulkemiseen ja saamelaisten liikkuvaan elämäntapaan. Esineistön joukossa on muun muassa kolme ahkiota ja kantokiisa, jollaista Saamelaismuseon kokoelmissa ei aikaisemmin ole ollut. Muutaman saamelaisesineen Luston on lisäksi saanut yksityishenkilön lahjoituksena 1990-luvulla.

Saamelaismuseo Siida on yksi Suomen 16 valtakunnallisesta erikoismuseosta ja Suomen saamelaisten kansallismuseo, jonka kansallisena tallennusvastuuna on tallentaa Suomen saamelaisten aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä. Museoiden valtakunnallisen tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO:n toimintaperiaatteiden mukaisesti museot voivat siirtää kokoelmia museoihin, jotka ovat kyseisten kokoelmien vastuullisia tallentajia. Savonlinnan Punkaharjulla sijaitseva Lusto – Suomen Metsämuseo on puolestaan metsäkulttuurin valtakunnallinen erikoismuseo. Vaikka saamelaisesineillä on vahvoja kytkentöjä myös metsäkulttuuriin ja erityisesti metsämuseohistoriaan, ne pääsevät paremmin esille ja oikeaan kontekstiinsa Siidassa.

Saamelaismuseo on aiemmin vastaanottanut saamelaisesinekokoelmat Museokeskus Vapriikista 2015 ja Hämeenlinna kaupunginmuseosta 2016. Keväällä 2017 Suomen kansallismuseo ja Saamelaismuseo Siida allekirjoittivat aiesopimuksen kansallismuseon saamelaisesineiden siirtämisestä Siidaan kun Siidan suunnitteilla oleva laajennuksen kokoelmatilat valmistuvat.

Saamelaismuseo Siida on iloinen Metsämuseo Luston kokoelmalahjoituksesta ja sen merkityksestä yhteisölle. Lustosta tulleisiin esineisiin toivotaan lisätietoa paikallisilta ihmisiltä, joilla saamelaisesineisiin liittyvä tietotaito on. Vaikka esineiden tekijää tai käyttäjää ei aina pystytä selvittämään, yhtä tärkeää tietoa on esineen malli tai vaikkapa valmistusmenetelmä.

Saamelaismuseo julkaisee Luston kokoelmalahjoituksessa tulleet esineet museoiden, arkistojen ja kirjastojen yhteisessä hakupalvelu Finnassa kansainvälisenä museopäivänä 18.5.2018. Esineisiin on myös mahdollista tutustua paikan päällä Siidassa. Vierailustapyydämme olemaan yhteydessä Saamelaismuseon kokoelmahenkilökuntaan.

 

Lisätietoja:

Museonjohtaja, Saamelaismuseo Siida, Sari Valkonen, sari.valkonen@samimuseum.fi, p. 040 767 1052

Amanuenssi, Saamelaismuseo Siida, Anni Guttorm, anni.guttorm@samimuseum.fi, p. 0400 891 860

Kokoelmapäällikkö, Suomen Metsämuseo Lusto, Leena Paaskoski, leena.paaskoski@lusto.fi, p. 050 366 9552

Takaisin