Metsien loppumisen pelko -video

Yhteiskunnallinen metsäkeskustelu kärsii muistinmenetyksestä, sillä usein unohdetaan historia ja pitkän aikavälin näkökulma. Lusto tarjoaa keskustelun avuksi videoita, jotta ymmärretään paremmin metsiin liittyviä näkemyksiä, arvoja, päätöksiä ja syy-seuraussuhteita pitkällä aikavälillä. Ymmärtämällä menneisyyttä voimme yhteensovittaa metsiin liittyvä tavoitteita paremmin tulevaisuudessa.

Lusto on valinnut ajankohtaisesta metsäkeskustelusta kolme teemaa, joihin menneisyystietoisuus tuo uuttaa näkökulmaa. Sarjan avaa video:

Metsien loppumisen pelko – Miten suomalainen metsänhoito oikein sai alkunsa? (Youtube-linkki)

Sarjassa on tulossa helmikuun aikana aiheet:

  • Puulla parempiin päiviin – Miten rakennettiin suomalaisen hyvinvointivaltion perusta?
  • Kansallisaarteen omistajat – Miten suomalainen yksityismetsänomistus on syntynyt?

Videot ovat vapaasti käytettävissä Luston Youtube-kanavalla ja niitä voi hyödyntää esimerkiksi opetusmateriaalina.

Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö.

Takaisin