Metsien aika

Metsähistorian tutkijaseminaari 2023 ja Vuosilusto 15 / 2024
Call for Papers

Aikakäsite liittyy monin tavoin metsiin ja metsäkulttuuriin. Metsäsuhteissa kohtaavat erilaiset ajat: ihmisen lyhyt aika, yhteiskunnan keskipitkä aika ja metsien pitkäkestoinen, hidas aika. Vaikka ihmisyksilöt kuuluvat lyhytkestoiseen aikaan, ihmisen aika sekoittuu aina yhteiskunnan, instituutioiden ja paradigmojen keskipitkään aikaan. Elämänsä aikana yksilö voi olla osa yhtä tai useampaa yhteiskunnallista aikaa ja kokea erilaisia kulttuurien, instituutioiden ja paradigmojen muutoksia. Kulttuurin kautta ja muistamalla ihminen voi myös kytkeytyä jo päättyneisiin instituutioihin ja käytäntöihin – menneisiin aikoihin. Ihmiset ja yhteiskunnat pyrkivät toisaalta hallitsemaan luonnon pitkäkestoista aikaa, esimerkiksi nopeuttamalla sitä. Toisaalta ihmiset ja yhteiskunnat pyrkivät sopeutumaan siihen, sillä ihminen on riippuvainen luonnon ekosysteemipalveluista. Metsäsuhteissa risteävät ajat aiheuttavat jännitteitä yhteiskunnassa, kun metsäluonnon pitkä ja hidas aika poikkeaa ihmisten ja yhteiskuntien lyhytkestoisemmista ajoista. Esimerkiksi metsäsektorin toimet perustuvat metsäluonnon pitkäkestoiselle ajalle, johon ihmisten ja yhteiskuntien pitää sopeuttaa toimintansa.[1]

Millainen on metsän aika ja miten se eroaa ihmisen tai yhteiskunnan ajasta? Millaisia aikoja on metsien historiassa tai metsähistoriassa? Miten esimerkiksi dendrokronologian avulla voidaan tutkia ajallisia muutoksia? Miten ajan koettu kiihtyminen näkyy metsissä ja metsäsuhteissa? Metsät ovat aina Suomen kaltaisessa maassa ajankohtaisia. Millä tavalla juuri nyt on metsien aika?

Suomen Metsämuseo Lusto, Metsähistorian Seura ja Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos järjestävät 29.9.2023 Jyväskylässä tutkijaseminaarin, joka käsittelee metsiä ja aikaa.

Vuonna 2024 Lusto ja Metsähistorian Seura julkaisevat samaa aihepiiriä käsittelevän aikakauskirjan Vuosilusto 15. Vuosilusto on Suomen Metsämuseo Luston (www.lusto.fi) ja Metsähistorian Seuran (www.metsahistoria.fi) joka toinen vuosi ilmestyvä metsähistorian, -perinteen ja -kulttuurin vertaisarvioitu tieteellinen julkaisu (Julkaisufoorumin luokitus 1).

Kutsumme seminaarin puhujiksi ja Vuosiluston kirjoittajiksi eri tieteenalojen tutkijoita, joiden tutkimusaiheet, -näkökulmat tai -aineistot liittyvät metsiin ja aikaan.

Suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset abstraktit (enintään yksi A4) pyydetään lähettämään dosentti Heikki Roiko-Jokelalle (heikki.roiko-jokela@jyu.fi) 4.3.2023 mennessä. Abstraktin voi tarjota joko seminaariesitelmästä, Vuosilusto-artikkelista tai molemmista. Toimikunta valitsee abstraktien perusteella seminaariin pyydettävät esitelmät ja/tai Vuosilusto-artikkelit. Lopullisten julkaistavien artikkeleiden ohjeellinen kokonaispituus on 25000–30000 merkkiä, ja ne hyväksytään referee-menettelyllä.

Tutkijaseminaari- ja Vuosilusto-toimikunta

Dos. Heikki Roiko-Jokela
Dos. Leena Paaskoski
FM Reetta Karhunkorva
MMM Antti Koskimäki
MMT Anneli Viherä-Aarnio

Suomen Metsämuseo Lusto on Punkaharjulla tukikohtaansa pitävä valtakunnallinen metsäkulttuurin vastuumuseo, joka vahvistaa suhteita metsään ja metsäkulttuurin yhteiskunnallista vaikuttavuutta Suomessa. Luston tavoitteena on olla metsäkulttuurin ja -kulttuuriperinnön paras asiantuntija, monipuolisen ja luotettavan metsätiedon välittäjä sekä hyvin tunnettu matkailukohde Suomessa. http://www.lusto.fi/

Metsähistorian Seura edistää laaja-alaisesti ja monitieteisesti metsähistorian ja -perinteen tutkimusta, tallennusta ja harrastusta. Se toimii metsähistorian tutkijoiden ja harrastajien sekä metsäalan ammattilaisten verkostona. Oletko kiinnostunut seuran jäsenyydestä? http://www.metsahistoria.fi/fi/jasenasiat

[1] Braudel, F. 1995 (1949), The Mediterranean and the Mediterranean world in the age of Philip II. Vol. 1. Berkeley, Calif: University of California Press; Halla, T., Holz, J., Karhunkorva, R., Laine, J. The human forest relationship concept definition and potentials for forest policy and research Forest Policy and Economics , Special Issue (in review). + https://www.berghahnbooks.com/title/EkstromTimes

Takaisin