Metsäsuhdeklubin esitelmäkutsu Metsätieteen päivään

Metsäsuhdeklubin iltapäiväsessio järjestetään Metsätieteen päivässä 26.10.2021. Päivä toteutetaan webinaarimuodossa ja iltapäiväsessiot lähetetään klo 13.15–16.00. Metsäsuhdeklubi pyytää eri tieteenalojen edustajia tekemään esitelmäehdotuksia metsäsuhteeseen liittyvistä tutkimuksista.

Metsäsuhteella kuvataan ihmisen vuorovaikutteista ja muuttuvaa, yksilöllistä suhdetta metsään. Metsäsuhteet ovat osa monimuotoista metsäkulttuuria. Metsäsuhdetutkimus on ihmistieteellistä metsiin liittyvää tutkimusta, jolla tarkoitetaan mm. humanistista, käyttäytymistieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Tässä työryhmässä tarkastellaan ihmisten ja yhteisöjen erilaisia metsäsuhteita sekä niiden historiallista, kulttuurista ja yhteiskunnallista vaikutusta metsiin ja metsien käyttöön.

Tarjotut esitelmät voivat pohjautua meneillään oleviin tutkimuksiin tai jo saatuihin tutkimustuloksiin, ja ne voivat olla luonteeltaan teoreettisia tai empiirisiä. Tarjoa esitystä iltapäiväsessioon lähettämällä esityksesi yksisivuinen tiivistelmä sessioyhteyshenkilölle viimeistään 22.8.2021. Noudata mallitiivistelmän ohjeita, linkki mallitiivistelmään (Word-tiedosto).

Metsäsuhdeklubin yhteyshenkilö:
Jaana Laine, jaana.laine (at) helsinki.fi, +358 29 412 4862

Takaisin