Terveisiä Metsäsuhteiden maasta – Luston näyttelyuudistus etenee

Luston uusi ydinnäyttely avautuu toukokuussa 2024

Mitä metsä sinulle merkitsee? Miten se on vaikuttanut sukusi historiaan? Millaisesta metsätulevaisuudesta haaveilet? Miten ymmärrät metsän?

Suomessa metsä on kaikkialla läsnä, sillä se on tärkein ja monimuotoisin luonnonympäristömme ja -varamme, osa elämäämme. Metsä on vaikuttanut vahvasti historiaan ja jättänyt jälkensä kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Metsä on ollut samanaikaisesti elinehto, tärkeä paikka ja yhteinen mielenmaisema.

Aina kun ihmiset katsovat, ajattelevat tai käyttävät metsää, on kyse metsäkulttuurista. Se koostuu metsään liittyvistä käsityksistä, merkityksistä, käytännöistä ja tavoista – moniulotteisista metsäsuhteista. Metsäkulttuuri elää ja muuttuu ajassa, ja juuri muutos tekee siitä elinvoimaista.

Lusto tarjoaa kaikille mahdollisuuden ymmärtää metsää ja metsäsuhteitamme yllättävistä ja uusistakin näkökulmista, tieteen ja taiteen keinoin. Toukokuussa 2024 Savonlinnan Punkaharjulla Lustossa avautuva uusi ydinnäyttely on monikanavainen, elämyksellinen ja vuorovaikutteinen kokonaisuus, joka houkuttelee käymään metsäkeskustelua – perehtymään, pohtimaan ja oivaltamaan metsien ja metsäkulttuurin henkilökohtaisia, yhteiskunnallisia ja globaaleja merkityksiä menneisyydestä tulevaisuuteen. Ydinnäyttely levittäytyy myöhemmin myös verkkoon ja liikkuvaan museosatelliittiin.

Metsäsuhteiden maa valottaa metsää ja metsäkulttuuria kuudesta näkökulmasta. Metsän luonto nostaa esiin metsän monimutkaisena ekosysteeminä, ilman ihmistä. Vihreä kulta tarkastelee metsää ihmisen raaka-ainevarastona ja resurssina eri aikoina, myös kulloisenkin resurssiviisauden näkökulmasta. Voimavara kertoo metsän ihmisille tuottamasta henkisestä hyvinvoinnista ja terveydestä, unohtamatta myöskään taloudellista tai metsien omaa hyvinvointia. Savotta avaa metsässä tehtävää ja metsään liittyvää työtä sekä metsäammatteja moniulotteisesti menneestä tulevaan. Metsäläiset kuvaa metsän merkitystä suomalaisuuden sekä yksilöiden ja yhteisöjen identiteettien rakentamisessa. Kallisarvoinen metsä käynnistää arvokeskustelun. Mitä kaikkea metsä meille ja muille lajeille merkitsee?

Lusto on suljettu 16.5.2024 asti. Teemme parhaillaan laajaa museorakennuksen peruskorjausta ja valmistelemme noin 2500 m2 kattavaa ydinnäyttelyämme. Samalla uudistuvat Luston museokonsepti ja palvelut. Luston historian suurimman näyttelyuudistuksen mahdollistaa ennen kaikkea Suomen Kulttuurirahaston Museovisio-rahoitus. Sisältöjen ajankohtaisuuden ja esittämistapojen kiinnostavuuden takaa yhteistyö lähes 300 ydinnäyttelyprojektiin osallistuneen ihmisen ja yhteisön kanssa.

Takaisin