Lusto kirkasti ilmettään – moottorina mittava näyttelyuudistus

Tiedote
7.4.2021

Suomen Metsämuseo Luston brändi-ilmettä on uudistettu kevään aikana ja museo sai täysin uudistuneet verkkosivut. Viestinnällisten uudistustarpeiden taustalla on Luston ydinnäyttelyuudistus, joka toteutetaan vuosina 2020–2023.

Uuden ydinnäyttelyn myötä valtaosa Luston näyttelytiloista ja museopalveluista kokee muodonmuutoksen ja ainoastaan vaihtuville erikoisnäyttelyille varatut tilat säilyvät ennallaan. Tuleville ydinnäyttelysisällöille haetaan valtakunnallista vaikuttavuutta ja näkyvyyttä myös verkon ja uusien toimintatapojen avulla, joten näiden tavoitteiden myötä uudistustyö laajeni myös viestinnän ja markkinoinnin puolelle. Kohderyhmäkohtainen museopalvelujen muotoilu on osa ydinnäyttelykonseptia, jossa vuorovaikutteisuus, asiakaslähtöisyys, monikanavaisuus ja saavutettavuus otetaan huomioon suunnittelun alusta lähtien. Yhteistyökumppanina brändi-ilmeen uudistuksessa on oululainen Mint Company Oy.

Uusi ydinnäyttely laajentaa näkökulmia metsään

Valtakunnallisena vastuumuseona Luston tehtävät ovat metsäkulttuurin, metsähistorian ja metsäkulttuuriperinnön ytimessä, joten myös esillä olevan pysyvän ydinnäyttelyn viesti on laaja ja monisäikeinen. Erilaisilla näkökulmavalinnoilla tuodaan esiin laajoja ilmiöitä ja pienempiä poimintoja sekä samalla Luston monipuoliset kokoelmat tuodaan entistä paremmin esille.

Metsä kiinnostaa monia ja museon on tärkeää tarjota ajatuksen aihetta ja kokemuksia yhtä lailla metsänomistajille ja metsäammattilaisille kuin kansallispuistossa metsäluonnosta nauttivalle kävijälle. Museon elävän perinnön työ – metsäsuhdetyö – onkin näyttelyuudistuksen kulmakivi. Metsäsuhteet tuodaan esille osana aiempien sukupolvien elämää, mutta yhtä lailla osana nykyhetken kokemuksia.

Ydinnäyttelyuudistuksen osana Lusto kehittää myös täysin uudenlaista museokonseptia, dynaamista museota. Sen kehittely tarjoaa uusia avauksia museokentälle ja jakaa Luston osaamista muille eteenpäin.

Suomen Kulttuurirahaston tuella

Ydinnäyttelyuudistushankkeen mahdollistaa Suomen Kulttuurirahaston 500 000 euron Museovisio-apuraha. Suomen Kulttuurirahasto myönsi vuoden 2019 lopulla Museovisio-apurahat kymmenelle museolle eri puolille Suomea. Yhteensä museoiden uudistustyöhön ohjattiin kolme miljoonaa euroa 100 000 ̶ 500 000 euron suuruisina myöntöinä.

Lisätietoja

Sari Kotivirta, viestintäasiantuntija, Suomen Metsämuseo Lusto
sari.kotivirta@lusto.fi, 044 034 5107

Johanna Lehto-Vahtera
Vastaava sisältöasiantuntija, näyttelyuudistuksen projektipäällikkö, Suomen Metsämuseo Lusto
johanna.lehto-vahtera@lusto.fi, 044 080 0227

Takaisin