Kestäviä uudistuksia Lustossa

Suomen Metsämuseo Lusto on uudistumassa voimakkaasti. Metsäkulttuurin valtakunnallisen vastuumuseon uudistus koostuu laajasta ydinnäyttelyprojektista, Punkaharjulla sijaitsevan museorakennuksen perusparannuksesta sekä museokonseptin uudelleenmuotoilusta. Lusto tavoittelee yhteiskunnallisesti entistä vaikuttavampaa museotoimintaa, joka yhdistää menneisyystietoisuuden tulevaisuustaitoisuuteen ja mahdollistaa metsäsuhteidemme pohtimisen yhdessä museon käyttäjien kanssa muuttuvassa maailmassa.

Luston laajat näyttelyt uudistuvat kokonaisuudessaan ja nostavat suomalaisen metsän ja metsäsuhteet esiin aivan uudella tavalla. Uudistuvassa näyttelyssä metsistä kerrotaan työpaikkana, hyvinvoinnin mahdollistajana, raaka-aineiden monimuotoisena lähteenä, identiteetin rakentajana ja arvokeskustelun kohteena. Näyttelyssä pohditaan myös, miten metsä toimii ilman ihmistä ja mikä on ihmisen paikka osana luontoa. Ydinnäyttelyn sisältöjen ja esittämistapojen suunnitteluun on osallistunut jo lähes 200 henkilöä Luston järjestämissä erilaisissa tapaamisissa.

Rinnan ydinnäyttelyuudistuksen kanssa peruskorjataan Lusto-rakennuksen vuonna 1994 valmistunut osa. Korjaustöitä tehdään useammassa vaiheessa ja peruskorjattu Lusto on entistä näkyvämpi modernin suomalaisen puurakentamisen esimerkki ja metsä-Suomen maamerkki.

Muutoksia aikataulussa ja toteutuksessa

Perusparannus- ja ydinnäyttelyprojektit ovat Luston historian tähän asti suurimpia uudistuksia. Samanaikaisten projektien yhteensovittaminen on osoittautunut haastavaksi, mutta mahdollistaa myös aivan uusia ratkaisuja sekä näyttely- että tilasuunnittelussa. Lusto rytmittääkin uudistustyönsä uudelleen siten, että molemmat hankkeet kulkevat limittäin, ja ne toteutetaan vuosien 2022–2025 aikana. Uusi ydinnäyttely avautuu keväällä 2024.

– Meille on tärkeää tehdä tämä uudistus todella huolella. Metsät kiinnostavat enemmän kuin ehkä koskaan ja haluamme edetä suunnittelussa monia tahoja kuullen, toteaa Luston kehittämisjohtaja Leena Paaskoski.

– Perusparannushankkeemme mahdollistaa puun monipuolisten ominaisuuksien esiintuomisen. Uudet digitaaliset ja energiatehokkaat ratkaisut ovat keskiössä kestävään kehitykseen perustuvassa korjausrakentamisessa, toimitusjohtaja Niina Uronen sanoo.

Myös Luston uudistusta toteuttavassa työryhmässä tapahtuu muutoksia. Luston vastaavaksi tuottajaksi ja ydinnäyttelyn uudeksi projektipäälliköksi on nimetty FM Eeva Kyllönen. Kyllösellä on pitkä kokemus isoista kotimaisista ja kansainvälisistä näyttelyprojekteista Espoon kaupunginmuseosta. Ennen Lustoon tuloaan hän saattaa loppuun työnsä Saamelaismuseo ja Metsähallituksen Ylä-Lapin luontokeskus Siidan laajan näyttelyuudistuksen parissa Inarissa. Sekä Luston että Siidan näyttelyuudistukset perustuvat pitkälti Suomen Kulttuurirahaston Museovisio-rahoitukseen. Lisäksi Luston visuaalisena suunnittelijana on aloittanut TaM Kimmo Heikkilä, joka vastaa ydinnäyttelyn graafisen ja tilasuunnittelun kokonaisuudesta.

Lisätietoja: kehittämisjohtaja Leena Paaskoski, p. 050 366 9552, leena.paaskoski@lusto.fi ja toimitusjohtaja Niina Uronen, p. 040 742 8470, niina.uronen@lusto.fi.

Takaisin