Ihmistieteiden näkökulma metsiin – uusi tieteenalakerho perustettu

Tiedote

Humanistista, käyttäytymistieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä metsiin liittyvää tutkimusta edistävä Metsäsuhdeklubi on hyväksytty Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalakerhoksi 1.3.2021. Uusi tieteenalakerho täydentää Suomen Metsätieteellisen Seuran toimintaa ihmistieteellisen tutkimuksen näkökulmilla ja tieteidenvälisellä vuorovaikutuksella.

Suomen Metsämuseo Lusto edistää metsäsuhteisiin liittyvää tutkimusta ja on ollut mukana perustamassa uutta tieteenalakerhoa. Museo on mukana Metsäsuhdeklubin toiminnassa myös jatkossa.

Metsäsuhteella kuvataan ihmisen vuorovaikutteista ja muuttuvaa, yksilöllistä suhdetta metsään. Metsäsuhteet ovat osa monimuotoista suomalaista metsäkulttuuria. Metsäsuhdetutkimuksessa tarkastellaan ihmisten ja yhteisöjen metsäsuhteita sekä sitä, miten nämä suhteet vaikuttavat historiassa, kulttuurissa ja yhteiskunnassa sekä ihmisiin että metsiin ja niiden käyttöön.

Metsäsuhdeklubi on perustettu edistämään ihmistieteellistä metsiin liittyvää tutkimusta (metsäsuhdetutkimusta) ja sen vuorovaikutusta metsätieteellisen tutkimuksen, käytännön metsätalouden ja metsien käytön kanssa. Ihmistieteellisellä metsiin liittyvällä tutkimuksella tarkoitetaan mm. humanistista, käyttäytymistieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta.

Metsäsuhdeklubi toimii metsäsuhdetutkijoiden ja -yhteisöjen yhdyssiteenä sekä osallistuu metsäsuhteisiin kohdistuvan opetuksen ja tutkijakoulutuksen kehittämiseen. Metsäsuhdeklubi avaa metsäsuhteisiin liittyvää tieteellistä keskustelua osana yhteiskuntaa, sen toimintaa ja kulttuureja ja lisää siten ihmistieteellisen metsiin liittyvän tutkimuksen tuntemusta.

Ihmisen suhdetta metsään tutkii Suomessa laaja joukko tutkijoita eri tieteenaloilta. Monitieteisiin tutkimushankkeisiin osallistuu myös taiteentekijöitä. Tutkijat ja taiteilijat ovat verkostoituneet vuonna 2020 avoimeksi, matalan kynnyksen Metsäsuhdetutkimusverkostoksi. Tiiviissä yhteistyössä toimivat Metsäsuhdeklubi ja Metsäsuhdeverkosto on tarkoitettu kaikille ihmistieteellisestä, metsään liittyvästä tutkimuksesta kiinnostuneille tai sitä tekeville.

Metsäsuhdeklubi toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi. Liittyä voi ottamalla yhteyttä klubin puheenjohtaja Jaana Laineeseen.

Lisätiedot:
Puheenjohtaja Jaana Laine, dosentti, VTT, MMM, yliopistonlehtori, talous- ja sosiaalihistoria, Helsingin yliopisto, jaana.laine@helsinki.fi
Varapuheenjohtaja Kirsi Laurén, dosentti, FT, yliopisto-opettaja, kulttuurintutkimus, Itä-Suomen yliopisto, kirsi.lauren@uef.fi

Takaisin