Oivalluksia metsän peitosta – ympäristökasvatusta ydinnäyttelyssä

Hankkeen tavoitteena on kehittää helposti saavutettava ympäristökasvatuksen sisältö näyttelyyn, verkkoympäristöön ja työpajakokonaisuuteen kestävän kehityksen ja metsäympäristön näkökulmasta.

Toimenpiteet

Hankkeessa sidos- ja kohderyhmien kanssa toteutettavat osat tukevat aktiivista ilmastokansalaisuutta ja ympäristötietoisuutta sekä tuovat esiin metsäekosysteemin itseisarvon sekä metsäluonnon monimuotoisuuden merkityksen ja auttavat rakentamaan eettisiä, vastuullisia metsäsuhteita.

Pedagoginen ote varmistaa sisältöjen kävijälähtöisen näkökulman, vuorovaikutteisuuden, monikanavaisuuden, ymmärrettävyyden ja havainnollisuuden toteutumisen ja vahvistaa opastuksellista viestintää. Hanke vastaa ihmisten tarpeeseen ymmärtää ympäristön tilaa ja muutosprosesseja, uusia käsitteitä sekä metsien ja ihmisen yhteisvaikutusta ilmastonmuutoksessa ja sen torjumisessa.

Tulokset

Hankkeessa toteutetaan näyttely- ja videotuotanto sekä työpajakonsepti metsästä ekosysteeminä. Erityisesti video- ja työpajasisällöt ovat saavutettavissa myös museon ulkopuolella verkossa.

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Päivi Ronkanen
Asiakaspalveluvastaava, Suomen Metsämuseo Lusto
paivi.ronkanen@lusto.fi

Johanna Lehto-Vahtera
Vastaava sisältöasiantuntija, Suomen Metsämuseo Lusto
johanna.lehto-vahtera@lusto.fi

Oivalluksia metsän peitosta – ympäristökasvatusta ydinnäyttelyssä 1.1.2020–31.12.2022

Hallinnoija: Suomen Metsämuseo Lusto
Rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus