Metsäsuhteiden Suomi 2035 – Elävät metsäsuhteet kestävän kulttuurin muutosvoimaksi

Hanke tähtää siihen, että hiilineutraali Suomi 2035 on myös kestävien metsäsuhteiden Suomi. Se merkitsee sitä, että suomalaisessa yhteiskunnassa ja erityisesti kansalaisten ja kolmannen sektorin toiminnassa on tunnistettu metsien keskeinen arvo ja merkitys myös tulevaisuudessa. Lisäksi Suomi tunnetaan ulkomaillakin metsäsuhteiden maana. Keskeinen keino tavoitteen saavuttamiseksi on elävän perinnön työ ja suomalaisen metsäsuhteen hakeminen Unescon kansainväliseen luetteloon. Tämä edellyttää metsäsuhdeajattelun jalkauttamista kansalaisten pariin, mikä mahdollistaa pääsyn kansainvälisen luettelon hakuprosessiin.

Toimenpiteet

Hanke on viestinnällinen, mutta se käyttää työkaluinaan elävän perinnön työtä ja Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloita.

Elävän perinnön työ Metsäsuhderoikissa

Tavoitteena on auttaa kansalaisia, ryhmiä ja yhteisöjä tunnistamaan metsäsuhteitaan, pohtimaan metsään liittyvän elävän perinnön merkityksiä ja osallistaa heitä elävän perinnön työhön ja keskusteluun metsistä kestävän tulevaisuuden osana. Tavoite palvelee suomalaisen metsäsuhteen hakemista Unescon kansainväliseen luetteloon, sillä hakeminen edellyttää, että metsäsuhteen itselleen merkitykselliseksi kokevat yhteisöt, ryhmät ja kansalaiset ovat itse aktiivisesti mukana hakuprosessissa. Tämä edellyttää metsäsuhteen näkyväksi tekemistä ilmiönä kansalaisten parissa.

Lusto käyttää tavoitteen saavuttamiseksi osallistavaa ydinnäyttelyprojektiaan ja sen metsäsuhderoikkatoimintaa elävän perinnön työkaluna. Roikkiin kutsutaan avoimesti ja laajasti paitsi erilaisia metsätoimijoita, myös kansalaisia ja kolmannen sektorin edustajia. Roikissa tavoitteena on osallistujien henkilökohtaisen metsäsuhteen tunnistaminen, muiden osallistujien metsäsuhteen ymmärtäminen elävänä perintönä ja suomalaisten metsäsuhteiden merkityksen laajempi oivaltaminen. Roikissa pohditaan myös metsien merkitystä kestävässä kehityksessä ja visioidaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Roikkatoiminnan tulokset tallennetaan, analysoidaan ja hyödynnetään suomalaisen metsäsuhteen elävän perinnön työssä ja kansainvälisen haun valmistelussa.

Metsäsuhdelähettiläät ja metsäsuhdeverkostot

Tavoitteena on herättää yksilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä kansallisesti metsäsuhteiden tunnistamiseen ja metsien merkitysten oivaltamiseen ja innostaa heitä mukaan elävän perinnön työhön. Metsäsuhteen merkityksen tulee nousta yhteisöistä itsestään ja tähän tarvitaan metsäsuhdelähettiläitä ja heidän verkostojaan.

Lusto etsii ja valmentaa metsäsuhdelähettiläitä ja luo metsäsuhdeverkostoja. Valituille metsäsuhdelähettiläille järjestetään tilaisuuksia ja valmennusta sekä laaditaan elävän perinnön ja metsäsuhdetyöhön sopivia aineistoja.

Suhteeni metsään -viestintä

Tavoitteena on saada laaja viestinnällinen näkyvyys kansalaisten, ryhmien ja yhteisöjen tekemään metsäsuhdetyöhön. Näkyvyys aktivoi lisää kansalaisia osoittamaan tukensa metsäsuhteelle ja sen hakemiselle Unescon kansainväliseen luetteloon.

Tulokset

Suomi haluaa olla edelläkävijä ja suunnannäyttäjä hiilineutraalina yhteiskuntana ja ekologisena jälleenrakentajana. Suomi on myös kestävän metsäkulttuurin suunnannäyttäjä. Metsäsuhteiden Suomi 2035 -hanke tekee metsäsuhteet tunnetuksi kansallisesti ja kansainvälisesti elävän perinnön työn avulla. Metsäsuhde tulee hyväksytyksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kansainväliseen luetteloon.

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Asta Vaittinen
museopedagogi, Suomen Metsämuseo Lusto
asta.vaittinen@lusto.fi

Johanna Lehto-Vahtera
Vastaava sisältöasiantuntija, Suomen Metsämuseo Lusto
johanna.lehto-vahtera@lusto.fi

Metsämiesten Säätiön logo

Metsäsuhteiden Suomi 2035 – Elävät metsäsuhteet kestävän kulttuurin muutosvoimaksi 2020–2022

Hallinnoija: Suomen Metsämuseo Lusto
Rahoittaja: Metsämiesten Säätiö