Basutställning

Skogens och människans land

I Finland är skogen närvarande överallt. Den är vår viktigaste och mångformigaste naturmiljö och -resurs. Här har skogen alltid haft en stark påverkan på människor, samfund och samhället – och vi på skogen. Skogen har varit ett livsvillkor, en viktig plats och ett kollektivt sinneslandskap på samma gång.

Skogskultur består av gemensamma uppfattningar, betydelser, praxis och vanor – flerdimensionella skogsrelationer. Skogskulturen lever och förändras över tid. Just förändringen gör den livskraftig.

Specialutställning

Specialutställning KORU8

KORU8 är en internationell smyckeskonstutställning, som arrangeras för åttonde gången. Utställningen presenterar ett brett utbud av internationell samtida smyckeskonst. Arrangör för utställningen är Korutaideyhdistys ry.

Utställningen visas från 17 maj till 1 december 2024.