Lustos utställningar

Lustos permanenta basutställning presenterar på ett mångsidigt sätt växelverkan mellan människan och skogen från det förflutna till idag. De växlande specialutställningarna erbjuder nya perspektiv på skogskulturens olika delområden. Det ständigt växlande utbudet berikar museiupplevelsen och därför lönar det sig att komma till Lusto om och om igen.

Bekanta dig med det aktuella utställningsutbudet, på engelska ›

Basutställning

Maskinepoken

Utställningen Maskinepoken berättar om industrialiseringen av virkesskörden och om skogsbrukets och -industrins utveckling ända från de tidiga försöken till dagens modernaste virkesskördsteknik.

Kävelevä metsäkone Plusjack Luston Koneaika-näyttelyssä. Etualalla koura, sen takana itse kone yksi jalka ilmaan nostettuna.

Erilaisia sahanteriä vaalealla taustalla.

Skogshygge förr i tiden

Utställningen Skogshygge förr i tiden tar besökaren till de äldre skogsarbetsplatserna och flottningsrutternas tider – till ramsågarnas, flottkarlarnas och finnhästarnas guldålder.

Työmies seisoo kaivamansa miehensyvyisen ojan pohjalla hattu päässä ja lapio käsissään.
Skogsförbättrarnas århundrade

I utställningen fokuserar man på att presentera det banbrytande arbete som gjordes i Finland på 1900-talet för att främja skogstillväxten.