Lustos utställningar

Den renoverade Lusto kommer att öppnas i maj 2024.

Bekanta dig med det aktuella utställningsutbudet, på engelska ›

Basutställning

Maskinepoken

Utställningen Maskinepoken berättar om industrialiseringen av virkesskörden och om skogsbrukets och -industrins utveckling ända från de tidiga försöken till dagens modernaste virkesskördsteknik.

Kävelevä metsäkone Plusjack Luston Koneaika-näyttelyssä. Etualalla koura, sen takana itse kone yksi jalka ilmaan nostettuna.

Erilaisia sahanteriä vaalealla taustalla.

Skogshygge förr i tiden

Utställningen Skogshygge förr i tiden tar besökaren till de äldre skogsarbetsplatserna och flottningsrutternas tider – till ramsågarnas, flottkarlarnas och finnhästarnas guldålder.

Työmies seisoo kaivamansa miehensyvyisen ojan pohjalla hattu päässä ja lapio käsissään.
Skogsförbättrarnas århundrade

I utställningen fokuserar man på att presentera det banbrytande arbete som gjordes i Finland på 1900-talet för att främja skogstillväxten.