Samlingar

Lusto sparar, förvarar och tillhandahåller material om den finländska skogshistorien och -kulturen. Samlingarna, som hela tiden utökas, består av cirka 15 000 föremål, 500 000 fotografier och negativ samt 2 000 olika film- och videoinspelningar. Biblioteket har cirka 15 000 publikationer.

Vill du donera material om skogskulturen till Lusto?
Gör ett anbud med bild och bakgrundsinformation till adressen kokoelmat@lusto.fi

Samlingspolitik

Lustos samlingspolitik är en beskrivning av museets samlingsförvaltning, dess mål och principer samt de tillvägagångssätt som använts för att genomföra dem. Samlingspolitiken drar upp riktlinjer för museets samlingsförvaltning på lång sikt.

Lustos samlingar på webben

Du kan bekanta dig med Lustos samlingar i tjänsten Kantapuu Finna samt på plats i utställningar eller enligt överenskommelse i samlingslokalerna.

Kantapuu Finna

Databasen Kantapuu Finna innehåller omfattande fotografier, föremålsbilder och tillhörande uppgifter om den finländska skogskulturen från Lustos samlingar. Dessutom innehåller databasen även annat kulturhistoriskt material från sju andra museers samlingar. Via Kantapuu kan du beställa en kopia av en arkiv- eller föremålsbild eller ge mer information om bilden eller föremålet till museet som förvarar den.

Kantapuu Finna

Kaksi poikaa ja vanhempi mies raaputtavat kuusesta kuorta kahteen paperipussiin.