Lusto som aktör

Finlands Skogsmuseum Lusto är ett riksomfattande ansvarsmuseum för skogskulturen som håller sin bas i Punkaharjus nationallandskap. Museet stärker relationerna till skogen och ökar skogskulturens samhälleliga genomslagskraft i Finland. Lusto är den bästa experten på skogskultur och -kulturarv, förmedlare av mångsidig och pålitlig skogsinformation samt ett välkänt turistmål. Lusto deltar i de viktigaste samarbetsnätverken inom skogskulturen, skogs-, musei- och turismbranschen samt forsknings- och utbildningssektorn.

Finlands Skogsmuseistiftelse

Lustos bakgrundsorganisation är Finlands Skogsmuseistiftelse, som 1988 grundades av ett fyrtiotal samfund och intressentgrupper inom skogs- och trähushållningsbranschen. Stiftelsens syfte är att främja den riksomfattande museiverksamheten inom skogsbranschen och skogskulturen samt att kommunicera och påverka.