Information för museibesökare

Välkommen till Lusto. På denna sida har vi samlat allmän praktisk information för besökare, grupper och familjer samt tips för ett lyckat besök.

Säkert museibesök

Vårt museum är stort, utställningsutrymmet är cirka 2 500 m² och antalet besökare samtidigt är i allmänhet måttligt, så det är lätt att hålla säkerhetsavstånd i Lusto.

Genom att sörja för säkerheten förhindrar vi att coronavirusepidemin förvärras och gör det möjligt att njuta av kulturarvet under undantagsförhållandena. Varmt välkommen.

Principerna för ett säkert museibesök

 • Kom till museet bara när du är frisk
 • Det är frivillig att använda ansiktsmask.
 • Handdesinfektionsmedel finns i entréhallen, utställningslokalerna och Lusto shoppen. Utnyttja även möjligheten att tvätta händerna.
 • Uträtta dina ärenden bakom plexiglaset vid kundservicepunkten.
 • Håll ett säkerhetsavstånd på 2 meter från andra människor om det finns trängsel. I våra lokaler finns golvdekaler som åskådliggör säkerhetsavstånden.
 • Använd helst kortbetalning.

Besöksanvisning

På museet får du trivas och dröja. Du får njuta av utställningarna och stämningen samt den vackra arkitekturen i Lusto. Ge dig själv och de andra besökarna tid och möjlighet att bekanta sig med utställningarna i lugn och ro.

 • Lämna ytterkläder och ryggsäckar i garderoben eller förvaringsfacket i museets kundservice.
 • Lämna matsäcken i förvaringsfacket, det är förbjudet att äta och dricka i museiutrymmena. Den egna matsäcken kan avnjutas till exempel på bänkarna på gården eller i grilltaket.
 • Rör dig lugnt i museilokalerna och ta hänsyn till andra besökare.
 • Det är förbjudet att röra flera av utställningsföremålen, men de får bland annat fotograferas utan blixtljus. Museet erbjuder också flera objekt som man får röra vid.
 • Museet har också allergiska besökare, så husdjur ska lämnas hemma under besöket. Assistenthundar är tillåtna.
 • Bredvid parkeringen finns en hundparkering med två platser. Det finns inga lås i dörrarna, så ta med dig eget lås.
 • På Lustos gård finns gott om parkeringsplatser och parkering är tillåten endast på markerade parkeringsplatser.
 • För bussar har reserverats ett separat markerat parkeringsutrymme framför Lusto.
 • Utanför museets huvuddörr finns platser för besökarnas cyklar.

Tillgänglighet

Att röra sig på museet

I Lusto är det lätt att röra sig med till exempel barnvagn. Utställningsföremålen och vitrinerna är glest placerade så det är lätt att röra sig mellan dem.

Hiss

Lutande ramper leder till utställningarna och i utställningsutrymmena finns ett jämnt betonggolv. Det finns också en hiss. Kundservicens personal hjälper dig i användningen.

Assistenter

Vi erbjuder personliga assistenter fritt inträde tillsammans med sin brukare, också till ledarhundar.

Sanitetsutrymmen

Sanitetsutrymmen finns vid museets huvudentré, i kundservicen och i mittcirkelns utställningslokal. I byggnaden finns två handikapptoaletter.

Hjälpmedel

Barnvagnar kan lånas för de minsta museibesökarna och vid behov kan man också låna rullstol via kundservicen.