Tulevat näyttelyt

 

 

Ydinnäyttelyuudistus

Metsän ja ihmisen yhteiselämästä kertova ydinnäyttely

Lusto uudistaa pysyvää perusnäyttelyään ja uusi, vuonna 2024 avautuva ydinnäyttely kertoo tarinan metsän ja ihmisen yhteiselämästä. Valtakunnallisen vastuumuseon tehtävät ovat metsäkulttuurin, metsähistorian ja metsäkulttuuriperinnön parissa, joten uuden ydinnäyttelyn viesti on laaja ja monisäikeinen. Sisältöä valaistaan kuudesta eri näkökulmasta:

  • Metsän luonto: metsä itsenäisenä ekosysteeminä ilman ihmistä
  • Voimavara: metsään liittyvät hyvinvointiteemat
  • Vihreä kulta: metsä resurssina
  • Kallisarvoinen metsä: metsään liittyvät arvot
  • Metsäläiset: suomalaisten metsään kytkeytyvä identiteetti
  • Savotta: metsätyö

Museon elävän perinnön työ on näkyvästi mukana näyttelyuudistuksessa. Metsäsuhteet on näyttelyn läpileikkaava teema ja ne tuodaan esille osana aiempien sukupolvien elämää, mutta yhtä lailla osana nykyhetken kokemuksia.

Ydinnäyttelyuudistus toteutetaan Suomen Kulttuurirahaston Museovisio-hankkeena.

Metsäbiotalouden näyteikkuna

Metsä on laaja-alainen resurssi, jota suomalainen on aina opetellut hyödyntämään monin eri tavoin. Teknologian kehittymisen ja uusien innovaatioiden myötä biotalous tarjoaa tulevaisuudessa täysin uusia mahdollisuuksia metsien hyödyntämiseen. Metsäbiotalouden näyteikkuna kokoaa yhteen biotalouden näkökulmia Luston ydinnäyttelyyn, joka uudistuu keväällä 2024. Uudistustyön myötä Lustossa pääsee tulevaisuudessa tutustumaan mm. virtuaalimetsään sekä innovatiivisiin metsäbiotalouden tuotteisiin.

Metsäbiotalouden näyteikkuna rakentuu Punkaharjun tutkimuspuiston ja luonnonsuojelualueen sekä nähtävyyskohteiden, Suomen Metsämuseo Luston näyttelyjen ja palvelujen sekä metsäbiotalous.fi-sivuston varaan. Yhdessä näistä muodostuu kokonaisvaltainen metsäbiotalouden esittely.

Metsäbiotalous-sivusto ›