Tulevat näyttelyt

Vuoden 2022 erikoisnäyttelyt

  • Toivoa puusta
  • Kattoristikoiden ratkojat – keskiaikaisten puurakenteiden jäljillä
  • Metsänkuninkaan syntymäpäivä. Nallekarhu 120 vuotta!
  • Teijo Nikkasen valokuvanäyttely

Ydinnäyttelyuudistus

Luston visio 2023 – Metsän ja ihmisen yhteiselämästä kertova ydinnäyttely

Lusto uudistaa vuosina 2020−2023 perusnäyttelyään. Valtakunnallisen vastuumuseon tehtävät ovat metsäkulttuurin, metsähistorian ja metsäkulttuuriperinnön parissa, joten myös esillä olevan pysyvän ydinnäyttelyn viesti on laaja ja monisäikeinen. Näyttelyuudistuksen sisältöä valaistaan kuudesta eri näkökulmasta: metsä ekosysteeminä ilman ihmistä, metsäresurssi, hyvinvointi, työ, arvot ja identiteetti. Näkökulmavalinnoilla tuodaan esiin laajoja ilmiöitä ja pienempiä poimintoja. Samalla Luston monipuoliset kokoelmat tuodaan laajasti esille.

Museon elävän perinnön työ metsäsuhdetyö on näkyvästi mukana näyttelyuudistuksessa. Metsäsuhteet tuodaan esille osana aiempien sukupolvien elämää, mutta yhtä lailla osana nykyhetken kokemuksia. Luston sidosryhmätyö tuo näköaloja näyttelysisältöihin. Ydinnäyttelyhankkeeseen liittyvissä verkkotyöpajoissa keskustellaan näyttelysisällöistä. Samoja teemoja käydään läpi kansainvälisten mentoreiden ryhmässä, ja peilataan museoalan trendeihin kansainvälisesti.

Sidosryhmätyö edistää myös yleisötyötä, jota ydinnäyttely Lustossa laajentaa osaksi pysyvää tarjontaa. Kohderyhmäkohtainen museopalvelujen muotoilu on osa ydinnäyttelykonseptia, jossa vuorovaikutteisuus, asiakaslähtöisyys, monikanavaisuus ja saavutettavuus otetaan huomioon alusta lähtien.

Metsä kiinnostaa monia ja museon on tärkeää tarjota ajatuksen aihetta ja kokemuksia yhtä lailla metsänomistajille ja metsäammattilaisille kuin kansallispuistossa metsäluonnosta nauttivalle kävijälle. Ydinnäyttelyn rinnalle toteutetaan satelliitti, joka tarjoaa syvempiä sisältöjä ja perusteluja metsäkulttuurin aiheisiin verkossa ja kiertävässä näyttelyssä valtakunnallisesti.

Ydinnäyttelyuudistuksen osana Lusto kehittää uudenlaista museokonseptia, dynaamista museota. Sen kehittely tarjoaa uusia avauksia museokentälle ja jakaa Luston osaamista muille eteenpäin.

Ydinnäyttelyuudistus toteutetaan Suomen Kulttuurirahaston Museovisio-hankkeena.

Pienoismallit kiinnostavat-Timo Kilpeläinen-Lasten Lusto

Metsäbiotalouden näyteikkuna

Metsä on laaja-alainen resurssi, jota suomalainen on aina opetellut hyödyntämään monin eri tavoin. Teknologian kehittymisen ja uusien innovaatioiden myötä biotalous tarjoaa tulevaisuudessa täysin uusia mahdollisuuksia metsien hyödyntämiseen. Metsäbiotalouden näyteikkuna kokoaa yhteen biotalouden näkökulmia Luston ydinnäyttelyyn, joka uudistuu keväällä 2023. Uudistustyön myötä Lustossa pääsee tulevaisuudessa tutustumaan mm. virtuaalimetsään sekä innovatiivisiin metsäbiotalouden tuotteisiin.

Metsäbiotalouden näyteikkuna rakentuu Punkaharjun tutkimuspuiston ja luonnonsuojelualueen sekä nähtävyyskohteiden, Suomen Metsämuseo Luston näyttelyjen ja palvelujen sekä metsäbiotalous.fi-sivuston varaan. Yhdessä näistä muodostuu kokonaisvaltainen metsäbiotalouden esittely.

Metsäbiotalous-sivusto ›