Tulevat näyttelyt

Ydinnäyttelyuudistus

Metsän ja ihmisen yhteiselämästä kertova ydinnäyttely

Lusto uudistaa pysyvää perusnäyttelyään ja uusi, toukokuussa 2024 avautuva ydinnäyttely kertoo tarinan metsän ja ihmisen yhteiselämästä. Valtakunnallisen vastuumuseon tehtävät ovat metsäkulttuurin, metsähistorian ja metsäkulttuuriperinnön parissa, joten uuden ydinnäyttelyn viesti on laaja ja monisäikeinen.

Sisältöä valaistaan kuudesta eri näkökulmasta:

Metsän luonto | Metsä on monimutkainen ja jatkuvassa muutoksessa oleva ekosysteemi, jota voi ihailla ja kunnioittaa sellaisenaan. Monimuotoisuus ilmenee metsän rakenteena, lajistona ja toimintoina. Monimuotoisuuden vaaliminen on metsän kestävän käytön perusta ja eettisen metsäsuhteen edellytys.

Voimavara | Metsään liittyvä hyvinvointi ymmärrettiin pitkään ennen kaikkea varakkuutena, menestyksenä ja terveytenä. Nykyisin hyvinvointi saa ensimmäiseksi ajattelemaan mielenrauhaa, hyvää kuntoa ja verenpaineen laskua. Hyvinvointia ei kuitenkaan voi enää ajatella vain ihmiskeskeisesti.

Vihreä kulta | Metsä on aina ollut monipuolinen raaka-ainelähde, jota on opittu hyödyntämään ja kehittämään ajan kuluessa aina uusilla tavoilla. Metsä on myös tiedon lähde, elämysten ja oppimisen paikka. Raaka-aineen ja hyödyn näkökulma on vaikuttanut suomalaisiin metsäsuhteisiin.

Kallisarvoinen metsä | Metsäluonto herättää voimakkaita tunteita ja siihen liittyy moniulotteisia arvoja sekä arvojen yhdistelmiä. Arvot ovat riippuvaisia ajasta, paikasta ja kulttuurista.

Metsäläiset | Metsä ja metsäläisyys ovat suomalaisen henkinen koti. Metsäläisyyden sisällöt ovat aikojen kuluessa vaihdelleet, mutta metsien merkitykset yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle eivät ole vähentyneet.

Savotta | Metsät ovat olleet jo kauan elannon lähde ja elinkeinojen perusta. Metsäsuhde onkin ollut monelle suomalaiselle työsuhde ja muovannut käsityksiä sekä työstä että metsästä. Samalla kun suhde metsiin monipuolistuu, myös niihin liittyvät ammatit muuttuvat ja lisääntyvät. 

Museon elävän perinnön työ on näkyvästi mukana näyttelyuudistuksessa. Metsäsuhteet on näyttelyn läpileikkaava teema ja ne tuodaan esille osana aiempien sukupolvien elämää, mutta yhtä lailla osana nykyhetken kokemuksia.

Ydinnäyttelyuudistus toteutetaan Suomen Kulttuurirahaston Museovisio-hankkeena.

Erikoisnäyttely KORU8

Mitä metsä on nykykorujen kontekstissa? Onko se materiaalia, värejä vai tekstuureja, tunteita, sanoja, kokemuksia?

KORU8 on kansainvälinen korutaiteen näyttely, joka järjestetään kahdeksannen kerran. Näyttely esittelee laajasti kansainvälistä nykykorutaidetta. Näyttelyn järjestäjänä toimii Korutaideyhdistys ry.

KORU8 näyttelyssä on esillä 47 taiteilijaa / taiteilijaryhmää yli 20 eri maasta. Näyttelyyn oli avoin globaali haku teemalla ”Into the woods”, esillä olevan kokonaisuuden valitsi jury 450 hakemuksen joukosta.

Näyttely on esillä Lustossa 17.5.-1.12.2024.