Tulevaisuustuutorin kynästä

Luston museopedagogi on tämän vuoden ajaksi kääntänyt katseensa kohti tulevaa ja pukenut jalkaansa tulevaisuustuutorin saappaat. Tulevaisuustuutori -hankkeen tavoitteena on juurruttaa tulevaisuusajattelu kaikkeen museotoimintaan konkreettisten tapojen ja menetelmien avulla.  Samalla luodaan uudenlaista toimenkuvaa, roolia tai kykyä koko museoalalle kestävämmän tulevaisuuden työkaluksi.

Lusto on osana Dynamo-hanketta (https://sites.utu.fi/dynamo/) kehittänyt yhteiskunnallisesti vaikuttavamman dynaamisen museon toimintamallin, joka laajentaa museon aikajanaa menneisyydestä nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Kaikilla museoilla on potentiaalia toimia dynaamisena museona ja auttaa menneisyystietoisuuden avulla ihmisiä kartuttamaan tulevaisuustaitojaan. Tulevaisuustaitoisuudella tarkoitetaan taitoa kuvitella erilaisia tulevaisuuksia sekä taitoa muuttaa omaa toimintaa kestävämmäksi ja kykyä planetaariseen empatiaan. Tällainen työ edellyttää kuitenkin uutta ajattelua, taitoja, toimintamalleja ja työkaluja – ja juuri näihin tuloksiin Tulevaisuustuutori -hankkeella tähdätään.

Tulevaisuusajattelun sisällyttäminen pysyväksi osaksi arjen museotyötä edellyttää runsaasti kokeiluja sekä kehittämistä. Tulevaisuustuutori -hankkeessa mukana oleva Erä- ja luontokulttuurimuseo on vasta suunnittelemassa tulevaa toimintaansa ja strategiaansa, joten hankkeen kehittämisideat ja tulokset hyödyttävät sitä monin tavoin.

Tulevaisuustuutorin kynästä -blogissa kerromme hankkeen opeista ja oivalluksista, avaamme käyttämiämme menetelmiä sekä annamme aimo annoksen tulevaisuustietoa. Tervetuloa matkalle tulevaisuuteen!

Asta Vaittinen, museopedagogi ja tulevaisuustuutori

 

Tulevaisuustuutori -hanketta toteutetaan ajalla 1.1.2023-31.12.2023. Sen rahoitus tulee Museoviraston innovatiivisten hankkeiden kautta.
Takaisin