Pelastetaan perintö – S. E. Multamäen ja Pietisen mainosvalokuvaamon negatiivien pelastusdigitointi 2020–2021

Pelastetaan perintö -hanke kohdistuu Luston valokuva-arkiston akuutin tuhoutumisuhan alla oleviin negatiivikokoelmiin. Hankkeessa Luston valokuvakokoelmiin kuuluvat metsänhoitaja S.E. Multamäen kokoelman noin 3500 ja Enson kokoelman Pietisen mainosvalokuvaamon noin 3000 negatiivia numeroidaan, digitoidaan ja siirretään hapottomiin suojakuoriin. Jo luetteloitujen kuvien luettelointitiedot päivitetään ja luetteloimattomat negatiivit luetteloidaan yksilöiden tai viitaten jo luetteloituihin kuviin. Hankkeen tavoitteena on alkuperäisen tuhoutuvan negatiiviaineiston kuvallisen sisällön pelastaminen, alkuperäisten negatiivien säilyvyyden parantaminen sekä kuva-aineiston saavutettavuus ja kuvien käytön mahdollistaminen.

Toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on molempien kuvakokoelmien kohdalla:

  • Vahvistaa alkuperäisen negatiiviaineiston mahdollisimman pitkäaikaista säilymistä. Säilyvyyttä parannetaan vaihtamalla alkuperäiset negatiivien suojakuoret uusiin hapottomiin kuoriin, erottamalla vaurioituneet tai vaurioituvat negatiivit hyväkuntoisista sekä luomalla mahdollisimman sopivat säilytysolosuhteet alkuperäisille negatiiveille. Digitointi parantaa myös negatiivien säilymistä, kun negatiivien käsittely jatkossa vähenee.
  • Varmistaa kuvien sisällön säilyminen. Digitoinnilla varmistetaan negatiivien kuvallisen sisällön säilyminen tuleville sukupolville. Digitointityön yhteydessä arvioidaan myös negatiivien konservointitarvetta ja -mahdollisuuksia konsultoimalla tarvittaessa alan konservaattoria.

Tulokset

Hanke mahdollistaa kuva-aineiston saavutettavuuden ja käytön. Digitaaliset kuvakopiot ovat saavutettavia, ja niiden jatkokäyttö on mahdollista esim. Finna-hakupalvelun kautta. Tämä edellyttää kuvien luettelointia ja jo aiemmin luetteloitujen kuvien tietojen päivitystä. Hankkeessa luetteloidaan kaikki digitoidut negatiivit joko yksilöllisesti tai vähintään viittaamalla luetteloituihin kuviin.

Lisätietoja

Leena Paaskoski
kehittämisjohtaja, Suomen Metsämuseo Lusto
leena.paaskoski@lusto.fi

Metsämiesten Säätiön logo

Pelastetaan perintö – S. E. Multamäen ja Pietisen mainosvalokuvaamon negatiivien pelastusdigitointi 2020–2021

Hallinnoija: Suomen Metsämuseo Lusto
Rahoittaja: Metsämiesten Säätiö