Metsäkulttuurinen kestävyys kokonaiskestävyyden työkaluksi MEKKO 2020–2021

Kansallisen metsästrategian päivityksessä (2019) on aiempaa selkeämmin nostettu esiin metsiin liittyvien tavoitteiden, metsien käytön ja metsäalan kokonaiskestävyyden edistäminen ja tunnistettu myös tarve määritellä kulttuurisen kestävyyden käsite. Kokonaiskestävyyttä ei ole mahdollista saavuttaa ilman kulttuurisen kestävyyden ja siihen sisältyvän kulttuurisen transformaation integroimista kestävyystoimiin. Metsäalalla tätä ei ole riittävässä määrin vielä huomioitu. Hankkeessa kokonaiskestävyydellä tarkoitetaan Kansallisen metsästrategian mukaisesti taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden tasapainoista kokonaisuutta.

Toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on edistää Kansallisen metsästrategian tarkoittaman kokonaiskestävyyden toteutumista suhteessa metsään, mikä tapahtuu määrittelemällä, konkretisoimalla ja ottamalla käyttöön metsäkulttuurisen kestävyyden käsite. Työstä vastaa Metsäkulttuurisen kestävyyden työryhmä vuosina 2020-2021.

Työryhmä koostuu metsätoimijakentän keskeisistä, erikseen suunniteltavista sidosryhmien edustajista. Sen puheenjohtajana toimii FT, dos., yliopistonlehtori Katriina Siivonen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta Turun yliopistosta ja sihteerinä kehittämisjohtaja, FT, dos. Leena Paaskoski Suomen Metsämuseo Lustosta.

Työryhmän ensisijaisina tehtävinä on määritellä ja konkretisoida kulttuurisen kestävyyden käsite metsäkontekstissa sekä ideoida sille tarvittavia jatkotoimenpiteitä, jotta Kansallisen metsästrategian tavoitteeksi asettama kokonaiskestävyys voi toteutua. Työryhmän tehtävänä on myös esittää, miten metsäkulttuuri- ja metsäsuhdetyö jatkuvat verkostossa hankkeen jälkeen.

Tulokset

Tuloksista kootaan tiivis verkossa julkaistava selvitys metsäkulttuurisen kestävyyden käsitteestä metsiin liittyvän kokonaiskestävyyden edistämiseksi. Työryhmätyöskentelyn ja selvityksen pohjalta voidaan esimerkiksi hankkeistaa ja siten jatkokehittää metsäkulttuuriin ja metsäkulttuuriseen kestävyyteen liittyviä sisältöjä ja toimia.

Lisätietoja

Hankkeen vastuuhenkilö ja MEKKO-työryhmän sihteeri:
Leena Paaskoski
Kehittämisjohtaja, FT, dosentti, Suomen Metsämuseo Lusto
leena.paaskoski@lusto.fi

MEKKO-työryhmän puheenjohtaja:
Katriina Siivonen
FT, dosentti, yliopistonlehtori, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Metsäkulttuurinen kestävyys kokonaiskestävyyden työkaluksi MEKKO 2020-2021, 1.8.2020-31.12.2021

Hallinnoija: Suomen Metsämuseo Lusto
Osatoteuttajat: Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
Rahoittaja: Maa- ja metsätalousministeriö